رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
نفت ايرانيان تهران
9 7 1 1 16 5 11 22 0
2
شهداي گروس بيجار
10 7 1 2 14 8 6 22 0
3
کانياو اشنويه
10 6 3 1 12 5 7 21 0
4
نيکان مهر تهران
9 4 3 2 9 6 3 15 0
5
گرين کشاورز نهاوند
9 4 2 3 14 8 6 14 0
6
کياي تهران
9 3 5 1 14 11 3 14 0
7
کاويان نقده
9 3 4 2 8 8 0 13 0
8
ستارگان آژند آذربايجان
9 4 1 4 7 7 0 13 0
9
جام جم بيله سوار
9 3 0 6 11 16 -5 9 0
10
اوحدي مراغه
10 2 2 6 14 23 -9 8 0
11
عقاب تبريز
9 2 1 6 7 16 -9 7 0
12
خورشيد مهر قروه کردستان
9 1 2 6 4 9 -5 5 0
13
9 1 1 7 4 12 -8 4 0