رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
Damash Paresh
7 6 0 1 16 3 13 18 0
2
شريعت نوين مشهد
7 5 2 0 11 3 8 17 0
3
کيان اراک
8 5 0 3 12 6 6 15 0
4
درياي حربده محمودآباد
8 4 3 1 13 8 5 15 0
5
آسمان مشهد
8 4 1 3 10 9 1 13 0
6
استقلال علي آباد
7 3 3 1 10 5 5 12 0
7
شهروند نور
8 3 3 2 7 5 2 12 0
8
7 4 0 3 7 7 0 12 0
9
شهدا مقاومت جويبار
7 2 3 2 4 4 0 9 0
10
سيمان شاهرود
7 1 2 4 3 9 -6 5 0
11
انتظار بجنورد
7 1 2 4 5 12 -7 5 0
12
بادامک قائن
8 0 1 7 4 17 -13 1 0
13
شهر آهن خواف
7 0 0 7 1 15 -14 0 0