رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شريعت نوين مشهد
5 4 1 0 9 3 6 13 0
2
Damash Paresh
4 4 0 0 7 1 6 12 0
3
درياي حربده محمودآباد
5 3 1 1 8 4 4 10 0
4
کيان اراک
5 3 0 2 7 3 4 9 0
5
4 3 0 1 3 2 1 9 0
6
استقلال علي آباد
4 2 1 1 6 2 4 7 0
7
شهروند نور
5 2 1 2 4 3 1 7 0
8
شهدا مقاومت جويبار
5 2 1 2 4 4 0 7 0
9
آسمان مشهد
5 2 1 2 4 6 -2 7 0
10
سيمان شاهرود
4 1 1 2 2 4 -2 4 0
11
انتظار بجنورد
4 0 1 3 0 6 -6 1 0
12
بادامک قائن
5 0 0 5 2 9 -7 0 0
13
شهر آهن خواف
5 0 0 5 0 9 -9 0 0