رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شريعت نوين مشهد
4 3 1 0 7 3 4 10 0
2
کيان اراک
4 3 0 1 7 2 5 9 0
3
Damash Paresh
3 3 0 0 4 1 3 9 0
4
3 3 0 0 3 0 3 9 0
5
درياي حربده محمودآباد
4 2 1 1 7 4 3 7 0
6
استقلال علي آباد
3 2 0 1 5 1 4 6 0
7
شهدا مقاومت جويبار
4 2 0 2 4 4 0 6 0
8
آسمان مشهد
4 2 0 2 3 5 -2 6 0
9
شهروند نور
4 1 1 2 2 3 -1 4 0
10
سيمان شاهرود
3 1 0 2 2 4 -2 3 0
11
انتظار بجنورد
4 0 1 3 0 6 -6 1 0
12
بادامک قائن
4 0 0 4 2 7 -5 0 0
13
شهر آهن خواف
4 0 0 4 0 6 -6 0 0