رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شريعت نوين مشهد
7 5 2 0 11 3 8 17 0
2
Damash Paresh
6 5 0 1 11 3 8 15 0
3
درياي حربده محمودآباد
7 4 2 1 11 6 5 14 0
4
کيان اراک
7 4 0 3 10 6 4 12 0
5
6 4 0 2 6 5 1 12 0
6
شهروند نور
7 3 2 2 7 5 2 11 0
7
آسمان مشهد
7 3 1 3 7 9 -2 10 0
8
استقلال علي آباد
6 2 3 1 8 4 4 9 0
9
شهدا مقاومت جويبار
6 2 2 2 4 4 0 8 0
10
سيمان شاهرود
6 1 2 3 3 7 -4 5 0
11
انتظار بجنورد
6 1 1 4 3 10 -7 4 0
12
بادامک قائن
7 0 1 6 4 12 -8 1 0
13
شهر آهن خواف
6 0 0 6 1 12 -11 0 0