رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
11 7 1 3 22 9 13 22 0
2
کيان اراک
11 7 1 3 16 7 9 22 0
3
Damash Paresh
11 6 3 2 18 6 12 21 0
4
درياي حربده محمودآباد
11 6 3 2 18 9 9 21 0
5
شريعت نوين مشهد
11 6 3 2 16 9 7 21 0
6
استقلال علي آباد
11 6 3 2 17 11 6 21 0
7
آسمان مشهد
11 5 2 4 14 13 1 17 0
8
سيمان شاهرود
11 4 3 4 12 9 3 15 0
9
شهروند نور
11 3 4 4 10 10 0 13 0
10
شهدا مقاومت جويبار
11 3 4 4 7 10 -3 13 0
11
انتظار بجنورد
11 1 3 7 7 23 -16 6 0
12
بادامک قائن
12 1 2 9 7 23 -16 5 0
13
شهر آهن خواف
11 1 0 10 2 27 -25 3 0