رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شريعت نوين مشهد
6 5 1 0 11 3 8 16 0
2
Damash Paresh
5 5 0 0 10 1 9 15 0
3
کيان اراک
6 4 0 2 9 4 5 12 0
4
درياي حربده محمودآباد
6 3 2 1 9 5 4 11 0
5
شهروند نور
6 3 1 2 6 4 2 10 0
6
5 3 0 2 4 4 0 9 0
7
استقلال علي آباد
5 2 2 1 7 3 4 8 0
8
شهدا مقاومت جويبار
5 2 1 2 4 4 0 7 0
9
آسمان مشهد
6 2 1 3 4 9 -5 7 0
10
انتظار بجنورد
5 1 1 3 3 7 -4 4 0
11
سيمان شاهرود
5 1 1 3 2 6 -4 4 0
12
بادامک قائن
6 0 0 6 3 11 -8 0 0
13
شهر آهن خواف
6 0 0 6 1 12 -11 0 0