رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شريعت نوين مشهد
2 2 0 0 3 0 3 6 0
2
Damash Paresh
2 2 0 0 3 1 2 6 0
3
شهروند نور
2 1 1 0 1 0 1 4 0
4
کيان اراک
2 1 0 1 4 2 2 3 0
5
درياي حربده محمودآباد
2 1 0 1 3 1 2 3 0
6
1 1 0 0 1 0 1 3 0
7
شهدا مقاومت جويبار
2 1 0 1 2 2 0 3 0
8
سيمان شاهرود
2 1 0 1 2 3 -1 3 0
9
آسمان مشهد
2 1 0 1 2 3 -1 3 0
10
انتظار بجنورد
2 0 1 1 0 3 -3 1 0
11
استقلال علي آباد
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
12
شهر آهن خواف
2 0 0 2 0 2 -2 0 0
13
بادامک قائن
2 0 0 2 0 3 -3 0 0