رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
کيان اراک
10 7 0 3 16 7 9 21 0
2
Damash Paresh
9 6 2 1 17 4 13 20 0
3
شريعت نوين مشهد
9 6 2 1 14 6 8 20 0
4
درياي حربده محمودآباد
10 5 3 2 15 9 6 18 0
5
9 5 1 3 13 8 5 16 0
6
آسمان مشهد
9 5 1 3 11 9 2 16 0
7
استقلال علي آباد
9 4 3 2 12 8 4 15 0
8
شهروند نور
9 3 3 3 8 7 1 12 0
9
سيمان شاهرود
9 2 3 4 6 9 -3 9 0
10
شهدا مقاومت جويبار
9 2 3 4 4 8 -4 9 0
11
انتظار بجنورد
9 1 2 6 5 18 -13 5 0
12
بادامک قائن
10 1 1 8 5 18 -13 4 0
13
شهر آهن خواف
9 1 0 8 2 17 -15 3 0