رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
نفت ايرانيان تهران
5 3 1 1 5 3 2 10 0
2
شهداي گروس بيجار
5 3 1 1 4 2 2 10 0
3
اوحدي مراغه
5 2 2 1 7 4 3 8 0
4
گرين کشاورز نهاوند
5 2 2 1 7 5 2 8 0
5
کانياو اشنويه
5 2 2 1 5 3 2 8 0
6
نيکان مهر تهران
5 2 2 1 4 2 2 8 0
7
کاويان نقده
5 1 4 0 4 3 1 7 0
8
کياي تهران
5 1 3 1 6 8 -2 6 0
9
خورشيد مهر قروه کردستان
4 1 2 1 4 4 0 5 0
10
ستارگان آژند آذربايجان
4 1 1 2 2 3 -1 4 0
11
عقاب تبريز
4 1 1 2 2 5 -3 4 0
12
4 0 1 3 3 6 -3 1 0
13
جام جم بيله سوار
4 0 0 4 2 7 -5 0 0