رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شهداي گروس بيجار
8 6 1 1 13 6 7 19 0
2
کانياو اشنويه
8 5 2 1 8 3 5 17 0
3
نفت ايرانيان تهران
7 5 1 1 10 4 6 16 0
4
کياي تهران
8 3 4 1 13 10 3 13 0
5
کاويان نقده
8 3 4 1 8 6 2 13 0
6
نيکان مهر تهران
7 3 3 1 6 3 3 12 0
7
گرين کشاورز نهاوند
7 2 2 3 7 7 0 8 0
8
اوحدي مراغه
8 2 2 4 12 13 -1 8 0
9
ستارگان آژند آذربايجان
7 2 1 4 4 6 -2 7 0
10
جام جم بيله سوار
7 2 0 5 8 14 -6 6 0
11
خورشيد مهر قروه کردستان
7 1 2 4 4 7 -3 5 0
12
7 1 1 5 4 9 -5 4 0
13
عقاب تبريز
7 1 1 5 4 13 -9 4 0