رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
نفت ايرانيان تهران
3 2 1 0 4 2 2 7 0
2
شهداي گروس بيجار
3 2 1 0 2 0 2 7 0
3
اوحدي مراغه
3 1 2 0 4 2 2 5 0
4
خورشيد مهر قروه کردستان
3 1 2 0 4 3 1 5 0
5
ستارگان آژند آذربايجان
2 1 1 0 1 0 1 4 0
6
کانياو اشنويه
3 1 1 1 3 3 0 4 0
7
کياي تهران
3 0 3 0 4 4 0 3 0
8
کاويان نقده
3 0 3 0 2 2 0 3 0
9
گرين کشاورز نهاوند
3 0 2 1 2 3 -1 2 0
10
نيکان مهر تهران
3 0 2 1 1 2 -1 2 0
11
2 0 1 1 2 3 -1 1 0
12
عقاب تبريز
2 0 1 1 1 3 -2 1 0
13
جام جم بيله سوار
3 0 0 3 1 4 -3 0 0