رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شهرداري فريدونکنار
4 2 2 0 6 4 2 8 0
2
ستارگان مردان پاشا البرز
3 2 1 0 6 1 5 7 0
3
شهيد اورکي اسلامشهر
4 2 1 1 6 3 3 7 0
4
شاهين تهران
4 1 3 0 5 3 2 6 0
5
کياپارس تهران
4 1 2 1 5 3 2 5 0
6
سردار جنگل صومعه سرا
4 1 2 1 4 4 0 5 0
7
مينو خرمدره زنجان
4 1 2 1 4 6 -2 5 0
8
ستارگان سيمرغ البرز
3 1 1 1 5 5 0 4 0
9
شهروند رامسر
4 1 1 2 3 5 -2 4 0
10
سفير نوين آبيک قزوين
4 1 1 2 3 8 -5 4 0
11
سوهان محمد قم
3 1 0 2 4 5 -1 3 0
12
آلومينيوم پارس ساوه
3 1 0 2 3 4 -1 3 0
13
سولدوز نقده
4 0 2 2 4 7 -3 2 0