رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شهيد اورکي اسلامشهر
3 2 1 0 6 2 4 7 0
2
شهرداري فريدونکنار
3 1 2 0 4 3 1 5 0
3
کياپارس تهران
3 1 1 1 4 2 2 4 0
4
ستارگان سيمرغ البرز
2 1 1 0 4 3 1 4 0
5
ستارگان مردان پاشا البرز
2 1 1 0 2 1 1 4 0
6
سردار جنگل صومعه سرا
3 1 1 1 3 3 0 4 0
7
سفير نوين آبيک قزوين
3 1 1 1 3 4 -1 4 0
8
شهروند رامسر
3 1 1 1 2 3 -1 4 0
9
شاهين تهران
3 0 3 0 3 3 0 3 0
10
سوهان محمد قم
3 1 0 2 4 5 -1 3 0
11
سولدوز نقده
3 0 2 1 4 5 -1 2 0
12
مينو خرمدره زنجان
3 0 2 1 2 5 -3 2 0
13
آلومينيوم پارس ساوه
2 0 0 2 2 4 -2 0 0