برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس) - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/07/27 16:00

پدیده مشهد

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/07/27 16:00

صنعت نفت آبادان

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1400/07/28 18:00

فولاد خوزستان

1 - 3

پرسپولیس تهران

1400/07/30 18:00

گل گهر سیرجان

4 - 1

تراکتور تبریز

1400/07/28 16:00

استقلال تهران

1 - 0

هوادار تهران

1400/07/28 18:00

نساجی مازندران

1 - 0

فجر سپاسي شیراز

1400/07/27 15:30

سپاهان اصفهان

2 - 0

مس رفسنجان

1400/07/27 18:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 3

سپاهان اصفهان

1400/08/02 16:00

مس رفسنجان

-

پدیده مشهد

1400/08/02 16:00

آلومينيوم اراک

-

فولاد خوزستان

1400/08/05 18:00

هوادار تهران

0 - 2

پيکان تهران

1400/08/03 16:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

استقلال تهران

1400/08/03 18:00

فجر سپاسي شیراز

0 - 1

گل گهر سیرجان

1400/08/03 16:00

تراکتور تبریز

3 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/08/03 18:00

پرسپولیس تهران

-

نساجی مازندران

1400/08/05 18:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

-

نفت مسجد سلیمان

1400/08/08 18:00

استقلال تهران

-

تراکتور تبریز

1400/08/08 18:00

صنعت نفت آبادان

-

فجر سپاسي شیراز

1400/08/08 18:00

سپاهان اصفهان

-

هوادار تهران

1400/08/08 18:00

آلومينيوم اراک

-

پرسپولیس تهران

1400/08/10 16:00

فولاد خوزستان

-

مس رفسنجان

1400/08/10 18:00

گل گهر سیرجان

-

نساجی مازندران

1400/08/10 18:00

پيکان تهران

-

ذوب آهن اصفهان

1400/08/10

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

-

پدیده مشهد

1400/08/14 16:00

تراکتور تبریز

-

پيکان تهران

1400/08/14 16:00

فجر سپاسي شیراز

-

استقلال تهران

1400/08/14 16:00

ذوب آهن اصفهان

-

سپاهان اصفهان

1400/08/14 18:00

مس رفسنجان

-

آلومينيوم اراک

1400/08/15 16:00

نساجی مازندران

-

صنعت نفت آبادان

1400/08/15 16:00

پرسپولیس تهران

-

گل گهر سیرجان

1400/08/15 16:00

نفت مسجد سلیمان

-

فولاد خوزستان

1400/08/15 18:00