فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

تاریخ تاسیس: 1365

ورزشگاه خانگی: تختی

تارنما: www.fooladfc.ir

آخرین بازی
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
1398/02/26
21:30
لیگ برتر
تراکتورسازي تبریز
تراکتورسازي تبریز
آخرین بازی های انجام شده
فولاد خ
فولاد خوزستان 2 : 2 تراکتورسازي تبریز
تراکتورسازي
1398/02/26 لیگ برتر
ذوب آهن
ذوب آهن اصفهان 3 : 1 فولاد خوزستان
فولاد خ
1398/02/21 لیگ برتر
فولاد خ
فولاد خوزستان 1 : 1 پيکان تهران
پيکان
1398/02/12 لیگ برتر
سپيدرود
سپيدرود رشت 1 : 2 فولاد خوزستان
فولاد خ
1398/02/06 لیگ برتر
فولاد خ
فولاد خوزستان 1 : 4 صنعت نفت آبادان
صنعت نفت
1398/01/30 لیگ برتر
بازی های پیش رو
موقعیت در جدول
رتبه تیم بازی تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس تهران
پرسپولیس تهران
30 22 61
2 سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
30 26 58
3 استقلال تهران
استقلال تهران
30 27 57
4 پدیده خراسان
پدیده خراسان
30 16 56
5 تراکتورسازي تبریز
تراکتورسازي تبریز
30 17 52
6 ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان
30 0 40
7 سايپـا  تهران
سايپـا تهران
30 -5 38
8 فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
30 -9 38
9 صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
30 1 37
10 نساجی مازندران
نساجی مازندران
30 0 36
11 پيکان تهران
پيکان تهران
30 -8 35
12 پارس جنوبي جم
پارس جنوبي جم
30 -5 30
13 ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
30 -7 29
14 نفت مسجد سلیمان
نفت مسجد سلیمان
30 -18 22
15 سپيدرود رشت
سپيدرود رشت
30 -29 20
16 استقلال خوزستان
استقلال خوزستان
30 -28 12
باشگاه اخبار

لیست گلزنان باشگاه

نام بازیکنتعداد گل

اسامی بازیکنان اخطاری واخراجی تیم

هفته
کارت دقیقه
نام بازیکن
در مقابل
اخطار
اخراج
1 62 عبدالله کرمي قلعه طوقي پارس جنوبي جم
1 15 سينا مريدي پارس جنوبي جم
2 77 لوسيانو پريرا مندس پرسپولیس تهران
2 29 سينا مريدي پرسپولیس تهران
2 50 سينا مريدي پرسپولیس تهران
3 90 عبدالله کرمي قلعه طوقي نفت مسجد سلیمان
3 42 حسن بيت سعيد نفت مسجد سلیمان
3 39 احسان مراديان نفت مسجد سلیمان
3 48 ميلاد بدرقه نفت مسجد سلیمان
3 26 سيلوا سوارز نفت مسجد سلیمان
4 93 حسن بيت سعيد نساجی مازندران
5 47 سروش رفيعي تل گري استقلال تهران
5 73 احسان مراديان استقلال تهران
5 79 مجتبي نجاريان استقلال تهران
6 55 حسن بيت سعيد سايپـا تهران
7 94 فرزاد جعفري سپاهان اصفهان
7 41 سينا مريدي سپاهان اصفهان
7 92 ميلاد بدرقه سپاهان اصفهان
8 49 ميثم دورقي ماشین سازی تبریز
8 84 حسن بيت سعيد ماشین سازی تبریز
8 85 سينا مريدي ماشین سازی تبریز
8 91 مهدي زبيدي ماشین سازی تبریز
8 58 سيلوا سوارز ماشین سازی تبریز
9 58 لوپز وينسوس پدیده خراسان
9 77 رضا ميرزايي پدیده خراسان
9 82 سيد هيثم هاشمي زاده پدیده خراسان
10 9 فرشاد سالاروند استقلال خوزستان
10 43 فرزاد جعفري استقلال خوزستان
10 77 ميلاد بدرقه استقلال خوزستان
11 60 مهرداد هراتيان صنعت نفت آبادان
11 76 فرشاد سالاروند صنعت نفت آبادان
11 82 سينا مريدي صنعت نفت آبادان
11 61 فرزاد جعفري صنعت نفت آبادان
12 93 حسن بيت سعيد سپيدرود رشت
12 56 فرشاد سالاروند سپيدرود رشت
12 42 ميلاد بدرقه سپيدرود رشت
13 4 ميثم دورقي پيکان تهران
13 47 عبدالله کرمي قلعه طوقي پيکان تهران
13 69 پيمان شيرزادي پيکان تهران
14 74 ميثم دورقي ذوب آهن اصفهان
14 79 فرشاد سالاروند ذوب آهن اصفهان
15 64 لوسيانو پريرا مندس تراکتورسازي تبریز
15 74 صابر حرداني تراکتورسازي تبریز
15 81 احسان مراديان تراکتورسازي تبریز
16 23 عارف آقاسي کلاه سرخي پارس جنوبي جم
16 43 ميلاد بدرقه پارس جنوبي جم
17 15 ميثم دورقي پرسپولیس تهران
17 38 فرزاد جعفري پرسپولیس تهران
17 78 لوسيانو پريرا مندس پرسپولیس تهران
17 82 رضا ميرزايي پرسپولیس تهران
17 95 مجتبي نجاريان پرسپولیس تهران
18 55 رضا ميرزايي نفت مسجد سلیمان
18 77 آرش افشين نفت مسجد سلیمان
18 91 رافل اريک مسي نفت مسجد سلیمان
18 94 ناصر سالاري نفت مسجد سلیمان
19 70 سيامک کورشي نساجی مازندران
19 77 تاکافومي آکاهوشي نساجی مازندران
19 81 صابر حرداني نساجی مازندران
20 34 رضا ميرزايي استقلال تهران
20 64 رافل اريک مسي استقلال تهران
21 75 رافل اريک مسي سايپـا تهران
21 81 احسان مراديان سايپـا تهران
22 28 ميثم دورقي سپاهان اصفهان
22 69 سيامک کورشي سپاهان اصفهان
22 74 بابک مرادي سپاهان اصفهان
22 92 لوسيانو پريرا مندس سپاهان اصفهان
23 83 ناصر سالاري ماشین سازی تبریز
24 69 لوسيانو پريرا مندس پدیده خراسان
25 31 فرزاد جعفري استقلال خوزستان
25 43 عارف غلامي استقلال خوزستان
25 67 سينا مريدي استقلال خوزستان
25 75 رافل اريک مسي استقلال خوزستان
25 85 ناصر سالاري استقلال خوزستان
25 92 سينا مريدي استقلال خوزستان
26 16 لوسيانو پريرا مندس صنعت نفت آبادان
26 66 سيامک کورشي صنعت نفت آبادان
27 57 تاکافومي آکاهوشي سپيدرود رشت
27 87 مهدي زبيدي سپيدرود رشت
28 67 ميثم دورقي پيکان تهران
29 35 فرزاد جعفري ذوب آهن اصفهان
29 85 رضا ميرزايي ذوب آهن اصفهان
30 56 لوسيانو پريرا مندس تراکتورسازي تبریز
30 66 تاکافومي آکاهوشي تراکتورسازي تبریز
30 85 رضا ميرزايي تراکتورسازي تبریز

بازی

30

گل

29

کارت زرد

79

کارت قرمز

4 + 1

نام و نام خانوادگی
پیراهن
تاریخ تولد

آرش افشين

9

1368/11/01

ايمان مبعلي

0

1361/08/12

سروش رفيعي تل گري
(بازیکن سابق)

37

1369/01/04

سيامک کورشي

50

1368/10/06

عبدالله کرمي قلعه طوقي

10

1361/12/08

لوسيانو پريرا مندس

29

1362/10/15

مهدي زبيدي

11

1370/09/09

فرزاد جعفري

2

1372/01/05

ميثم دورقي

6

1369/03/22

حسن بيت سعيد

7

1369/01/12

فرشاد جان فزا
(بازیکن سابق)

17

1371/10/25

پيمان شيرزادي
(بازیکن سابق)

3

1367/06/03

فرشاد سالاروند
(بازیکن سابق)

23

1367/08/20

بابک مرادي

99

1372/05/07

عارف آقاسي کلاه سرخي

21

1375/10/13

احسان مراديان

22

1373/06/29

سينا مريدي

42

1375/02/16

رضا ميرزايي

77

1375/01/26

سيد هيثم هاشمي زاده

16

1375/12/02

عارف غلامي

55

1376/01/30

ناصر سالاري

1

1365/12/04

ميلاد بدرقه

70

1375/05/27

صابر حرداني

32

1375/08/06

ايوب والي

4

1366/05/18

مجتبي نجاريان

20

1376/11/05

مهرداد هراتيان

15

1376/08/11

محمد امين بهرامي

75

1376/11/11

جعفر دسومي
(بازیکن سابق)

74

1374/07/18

حجت چهارمحالي

39

1368/01/05

ابراهيم سلجوقي پپدني

30

1371/08/22

عليرضا خوش کفا

19

1375/01/01

امير صيدالي

28

1378/02/17

يوسف کي شمس

25

1377/10/26

علي ستاوي

26

1378/10/13

محمدرضا گلي

44

1378/11/01

علي غلام زاده

31

1378/11/24

عليرضا سواري

79

1379/06/03

عليرضا شهرويي

18

1377/11/02

سيدمحمد احمدپور

34

1378/02/02

لوپز وينسوس
(بازیکن سابق)

5

1369/03/09

سيد عبداله شباني

24

1380/12/10

احمدرضا جلالي

27

1380/05/23

سيلوا سوارز
(بازیکن سابق)

8

1368/01/24

بهزاد دودانگه

78

1377/12/29

رافل اريک مسي

92

1371/02/08

تاکافومي آکاهوشي

80

1365/03/06

محمد غلام زاده گماري

14

1376/12/17

دانيال مومني

88

1377/12/03

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد

فرشاد بختياري زاده

1355/06/15

بهنام تقي زاده

1353/05/01

علي حميدي نيا

1344/09/03

بهروز عباسي

1358/06/19

اکبر مرادي

1340/07/22

محمد علي فتحي

1362/02/18

صادق نوروزي

1365/05/01

ابراهيم ميرزاپور

1357/06/25

محمد رضايي

1363/06/27

اسماعيل حاجي زاده

1352/01/17

افشين قطبي

1342/11/19

مارکو آنتونيو آللوارز فريرا

1325/07/20

روند حرکتی تیم فوتبال فولاد خوزستان در طول مسابقات ليگ برتر (خليج فارس)-9798 فوتبال تا پایان هفته
میزبان | گل های زده سمت چپ و گلهای خورده سمت راست :H میهمان و :G

بازی

30

گل

29

کارت زرد

79

کارت قرمز

4 + 1