رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شاهين بندر عامري بوشهر
8 6 0 2 14 8 6 18 0
2
ون پارس نقش جهان
8 4 3 1 8 3 5 15 0
3
نود اروميه
8 4 2 2 8 4 4 14 0
4
ايمان سبز شيراز
8 4 2 2 5 3 2 14 0
5
Foulad Novin
8 3 4 1 6 3 3 13 0
6
خليج فارس ماهشهر
8 3 2 3 7 6 1 11 0
7
Espad Alvand Tehran
8 3 2 3 8 9 -1 11 0
8
Shahid Ghandi Yazd
8 2 4 2 10 7 3 10 0
9
Pas Hamedan
8 3 1 4 11 15 -4 10 0
10
Oghab Tehran
8 2 3 3 7 8 -1 9 0
11
مس نوين کرمان
8 2 3 3 8 11 -3 9 0
12
شهرداري نوشهر
8 2 2 4 8 9 -1 8 0
13
Atrak Bojnurd
8 1 2 5 2 7 -5 5 0
14
Gole Reyhan
8 1 2 5 5 14 -9 5 0