رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شاهين بندر عامري بوشهر
10 7 0 3 16 10 6 21 0
2
Foulad Novin
10 5 4 1 10 3 7 19 0
3
نود اروميه
10 5 3 2 12 7 5 18 0
4
Espad Alvand Tehran
10 5 2 3 10 9 1 17 0
5
ون پارس نقش جهان
10 4 4 2 10 7 3 16 0
6
شهرداري نوشهر
10 4 2 4 13 9 4 14 0
7
خليج فارس ماهشهر
10 4 2 4 10 8 2 14 0
8
ايمان سبز شيراز
10 4 2 4 5 6 -1 14 0
9
Shahid Ghandi Yazd
10 3 4 3 13 10 3 13 0
10
Oghab Tehran
10 2 5 3 8 9 -1 11 0
11
Pas Hamedan
10 3 2 5 12 17 -5 11 0
12
مس نوين کرمان
10 2 4 4 8 12 -4 10 0
13
Atrak Bojnurd
10 2 2 6 4 9 -5 8 0
14
Gole Reyhan
10 1 2 7 5 20 -15 5 0