رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
ايمان سبز شيراز
2 2 0 0 3 1 2 6 0
2
Espad Alvand Tehran
2 1 1 0 5 2 3 4 0
3
Foulad Novin
2 1 1 0 2 1 1 4 0
4
ون پارس نقش جهان
2 1 1 0 1 0 1 4 0
5
Shahid Ghandi Yazd
2 1 0 1 5 2 3 3 0
6
نود اروميه
2 1 0 1 3 1 2 3 0
7
شاهين بندر عامري بوشهر
2 1 0 1 4 4 0 3 0
8
مس نوين کرمان
2 1 0 1 3 5 -2 3 0
9
Gole Reyhan
2 1 0 1 1 3 -2 3 0
10
Atrak Bojnurd
2 0 2 0 1 1 0 2 0
11
Pas Hamedan
2 0 1 1 2 3 -1 1 0
12
شهرداري نوشهر
2 0 1 1 2 3 -1 1 0
13
Oghab Tehran
2 0 1 1 0 4 -4 1 0
14
خليج فارس ماهشهر
2 0 0 2 1 3 -2 0 0