رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
Shahid Ghandi Yazd
1 1 0 0 4 0 4 3 0
2
نود اروميه
1 1 0 0 3 0 3 3 0
3
Espad Alvand Tehran
1 1 0 0 3 0 3 3 0
4
مس نوين کرمان
1 1 0 0 2 1 1 3 0
5
ايمان سبز شيراز
1 1 0 0 2 1 1 3 0
6
ون پارس نقش جهان
1 1 0 0 1 0 1 3 0
7
Foulad Novin
1 0 1 0 0 0 0 1 0
8
Atrak Bojnurd
1 0 1 0 0 0 0 1 0
9
شهرداري نوشهر
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
10
خليج فارس ماهشهر
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
11
Pas Hamedan
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
12
شاهين بندر عامري بوشهر
1 0 0 1 0 3 -3 0 0
13
Gole Reyhan
1 0 0 1 0 3 -3 0 0
14
Oghab Tehran
1 0 0 1 0 4 -4 0 0