رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
نود اروميه
4 3 0 1 6 2 4 9 0
2
شاهين بندر عامري بوشهر
4 3 0 1 6 4 2 9 0
3
ايمان سبز شيراز
4 3 0 1 4 2 2 9 0
4
Shahid Ghandi Yazd
4 2 1 1 6 2 4 7 0
5
Foulad Novin
4 2 1 1 4 2 2 7 0
6
ون پارس نقش جهان
4 2 1 1 3 2 1 7 0
7
مس نوين کرمان
4 2 0 2 4 6 -2 6 0
8
Espad Alvand Tehran
4 1 2 1 5 4 1 5 0
9
شهرداري نوشهر
4 1 2 1 4 4 0 5 0
10
Oghab Tehran
4 1 2 1 1 4 -3 5 0
11
خليج فارس ماهشهر
4 1 0 3 3 4 -1 3 0
12
Gole Reyhan
4 1 0 3 1 5 -4 3 0
13
Atrak Bojnurd
4 0 2 2 1 3 -2 2 0
14
Pas Hamedan
4 0 1 3 3 7 -4 1 0