رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
چوکاي تالش
26 16 6 4 33 16 17 54 0
2
26 14 8 4 36 17 19 50 0
3
شهداي رزکان کرج
26 12 10 4 25 15 10 46 0
4
شهرداري ماهشهر
26 12 6 8 32 25 7 42 0
5
26 11 9 6 23 23 0 42 0
6
شهيد اورکي اسلامشهر
25 10 11 4 26 12 14 41 0
7
Sepidrood Rasht
26 8 10 8 23 22 1 34 0
8
شهداي بابلسر
25 9 5 11 22 24 -2 32 0
9
شهرداري بم
26 7 7 12 19 23 -4 28 0
10
بعثت کرمانشاه
25 6 9 10 25 28 -3 27 0
11
Manategh Naftkhiz
25 5 11 9 21 25 -4 26 0
12
Payam Toos Mashhad
25 6 8 11 18 26 -8 26 0
13
Abipooshan Tehran
26 5 9 12 19 25 -6 24 0
14
25 1 5 19 11 52 -41 8 0