رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
نفت ايرانيان تهران
6 4 1 1 9 4 5 13 0
2
شهداي گروس بيجار
6 4 1 1 9 5 4 13 0
3
کانياو اشنويه
6 3 2 1 6 3 3 11 0
4
نيکان مهر تهران
6 3 2 1 5 2 3 11 0
5
کاويان نقده
6 2 4 0 5 3 2 10 0
6
کياي تهران
6 2 3 1 11 9 2 9 0
7
گرين کشاورز نهاوند
5 2 2 1 7 5 2 8 0
8
اوحدي مراغه
6 2 2 2 10 9 1 8 0
9
خورشيد مهر قروه کردستان
5 1 2 2 4 5 -1 5 0
10
ستارگان آژند آذربايجان
5 1 1 3 2 4 -2 4 0
11
عقاب تبريز
5 1 1 3 3 10 -7 4 0
12
5 0 1 4 3 7 -4 1 0
13
جام جم بيله سوار
5 0 0 5 3 11 -8 0 0