رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شهداي گروس بيجار
4 3 1 0 3 0 3 10 0
2
اوحدي مراغه
4 2 2 0 7 2 5 8 0
3
نفت ايرانيان تهران
4 2 1 1 4 3 1 7 0
4
گرين کشاورز نهاوند
4 1 2 1 4 4 0 5 0
5
خورشيد مهر قروه کردستان
4 1 2 1 4 4 0 5 0
6
کانياو اشنويه
4 1 2 1 3 3 0 5 0
7
نيکان مهر تهران
4 1 2 1 2 2 0 5 0
8
ستارگان آژند آذربايجان
3 1 1 1 2 2 0 4 0
9
کاويان نقده
4 0 4 0 2 2 0 4 0
10
عقاب تبريز
3 1 1 1 2 3 -1 4 0
11
کياي تهران
4 0 3 1 4 7 -3 3 0
12
3 0 1 2 2 4 -2 1 0
13
جام جم بيله سوار
3 0 0 3 1 4 -3 0 0