ساعت 12:37 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

صحبت یک از اعضای هیات رئیسه نظر رسمی سازمان لیگ نیست

صحبت یکی از اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ در مورد پروتکل های بهداشتی نظر شخصی ایشان بوده و نظر رسمی و مصوب هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال نیست.

ساعت 10:19 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

تست کرونا از داوران فوتبال-2

صبح امروز از داوران فوتبال که در مسابقات لیگ قضاوت می کنند تست کرونا گرفته شد.

ساعت 10:05 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

انجام تست کرونا از داوران فوتبال-2

صبح امروز از داوران فوتبال که در مسابقات لیگ قضاوت می کنند تست کرونا گرفته شد.

ساعت 09:49 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

تست کرونا از داوران فوتبال

صبح امروز از داوران فوتبال که در مسابقات لیگ قضاوت می کنند تست کرونا گرفته شد.

ساعت 09:21 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

انجام تست کرونا از داوران فوتبال

صبح امروز از داوران فوتبال که در مسابقات لیگ قضاوت می کنند تست کرونا گرفته شد.

ساعت 08:29 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

4 باشگاه نمی توانند برای 140 باشگاه تصمیم گیری کنند

باشگاههای لیگ یک،دو،سه با صدور مجوزهای صورت گرفته در حال برنامه ریزی برای شروع دوباره مسابقات شان هستند و صعود و سقوط آنها به هم مرتبط است و در این فرآیند 4 باشگاه نمی توانند برای بیش از 140 باشگاه تصمیم گیری کنند..

ساعت 14:03 یک شنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

تست کرونا از ناظران مسابقات لیگ

ناظران مسابقات لیگ امروز در سازمان لیگ فوتبال ایران تست کرونا دادند.

ساعت 12:19 یک شنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

جوانان ایران در نخستین دیدار به مصاف میزبان می روند

برنامه مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا 2020 اعلام شد و تیم جوانان ایران در اولین دیدار خود به مصاف ازبکستان می رود.

ساعت 12:14 یک شنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

اعلام برنامه زمانبندی کامل مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2020

برنامه زمانبندی کامل رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص شد.

ساعت 11:00 شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سازمان لیگ درخواستی برای برگزاری جلسه با هیچ باشگاهی نداشته است

سازمان لیگ فوتبال ایران هیچ درخواستی برای برگزاری جلسه با هیچ باشگاهی نداشته است.