رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شريعت نوين مشهد
3 2 1 0 5 2 3 7 0
2
کيان اراک
3 2 0 1 5 2 3 6 0
3
Damash Paresh
2 2 0 0 3 1 2 6 0
4
2 2 0 0 2 0 2 6 0
5
شهدا مقاومت جويبار
3 2 0 1 4 3 1 6 0
6
آسمان مشهد
3 2 0 1 3 3 0 6 0
7
درياي حربده محمودآباد
3 1 1 1 5 3 2 4 0
8
شهروند نور
3 1 1 1 1 1 0 4 0
9
استقلال علي آباد
2 1 0 1 2 1 1 3 0
10
سيمان شاهرود
3 1 0 2 2 4 -2 3 0
11
انتظار بجنورد
3 0 1 2 0 5 -5 1 0
12
شهر آهن خواف
3 0 0 3 0 3 -3 0 0
13
بادامک قائن
3 0 0 3 1 5 -4 0 0