حمایت از قدس در بازی پرسپولیس و نفت آبادان

ساعت 16:26 دو شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

تراكتورسازی - فولاد خوزستان

ساعت 23:27 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

پدیده - گسترش فولاد

ساعت 22:57 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

ذوب آهن - نفت تهران

ساعت 22:55 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

استقلال - سپاهان

ساعت 22:44 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

سپیدرود رشت - پرسپولیس

ساعت 22:37 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان

ساعت 18:48 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

سایپا - پیکان

ساعت 20:13 سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

پارس جنوبی جم - سیاه جامگان

ساعت 20:05 سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶