پارس جنوبی جم - سپاهان

ساعت 21:38 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶

تجلیل از خانواده شهدای مسیحی در بازی پرسپولیس و نفت تهران

ساعت 19:00 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶

فولاد خوزستان - سیاه جامگان

ساعت 21:54 جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶

سمینار ایمنی و امنیتی ورزشگاه ها با حضور مسئول AFC و استاد دانشگاه

ساعت 14:54 سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

سياه جامگان - سپيدرود

ساعت 22:53 جمعه ۸ دی ۱۳۹۶

پرسپولیس - تراکتورسازی

ساعت 21:17 جمعه ۸ دی ۱۳۹۶

سپاهان - پديده

ساعت 20:04 جمعه ۸ دی ۱۳۹۶

گسترش فولاد - ذوب آهن

ساعت 19:38 جمعه ۸ دی ۱۳۹۶

صنعت نفت آبادان - سایپا

ساعت 19:18 جمعه ۸ دی ۱۳۹۶