تراکتور - استقلال

ساعت 22:58 جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

پرسپولیس - ماشین‌ سازی‌تبریز

ساعت 22:44 جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

سایپا - شهر خودرو

ساعت 22:34 جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

مراسم اهدای سوپر جام به پرسپولیس

ساعت 22:31 جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

سايپا - استقلال

ساعت 00:31 سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

ذوب آهن - شهرخودرو

ساعت 00:24 سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

نساجی مازندران - تراكتور

ساعت 00:18 سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

پرسپولیس - پیکان

ساعت 00:15 دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

عزاداری اربعین حسینی با حضور اهالی فوتبال

ساعت 15:03 شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸