سپاهان - پدیده

ساعت 21:02 جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷

نفت‌ مسجدسلیمان - پیکان

ساعت 20:00 جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷

سایپا - استقلال خوزستان

ساعت 19:55 جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷

استقلال - صنعت نفت آبادان

ساعت 19:52 جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷

ماشین‌سازی‌تبریز - پرسپولیس

ساعت 19:49 جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷

نساجی مازندران - سپیدرود رشت

ساعت 19:36 جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷

پایان دوره آموزشی بهسازی و نگهداری زمین چمن طبیعی

ساعت 12:17 سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

دومین دوره آموزشی بهسازی و نگهداری زمین چمن طبیعی

ساعت 14:22 دو شنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

پدیده - سایپا

ساعت 23:29 یک شنبه ۴ آذر ۱۳۹۷