برگزاری نماز جماعت در بازی پرسپولیس با حضور انصاری

ساعت 19:34 دو شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

اهدای جام قهرمانی مسابقه سوپرجام به پرسپولیس

ساعت 12:27 چهار شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

برگزاری نماز جماعت در بازی پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن

ساعت 13:06 یک شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

مراسم زیبای پایان بازی و حواشی اهدای جام

ساعت 10:12 یک شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

پرسپولیس ایران - کاشیما آنتلرز ژاپن

ساعت 09:53 یک شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

سپاهان - سایپا

ساعت 00:14 شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

تراکتورسازی - ذوب آهن

ساعت 00:11 شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

ماشین‌ سازی‌ تبریز - استقلال

ساعت 17:44 دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

کاشیما انتلر ژاپن - پرسپولیس ایران

ساعت 15:12 شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷