رعایت پروتکل های بهداشتی در ورزشگاه امام رضا(ع)

ساعت 11:47 یک شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹

گرم کردن تیم فولاد قبل از شروع مسابقه

ساعت 21:21 چهار شنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

فولاد - استقلال

ساعت 21:15 چهار شنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

رعایت پروتکل بهداشتی در ورزشگاه نقش جهان

ساعت 20:28 چهار شنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

نصب تونل ضدعفونی کننده کرونا در ورزشگاه شهدا فولاد

ساعت 13:53 چهار شنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

جلسه داوران لیگ برتری

ساعت 13:48 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

انجام تست کرونا از داوران فوتبال-2

ساعت 10:05 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

انجام تست کرونا از داوران فوتبال

ساعت 09:21 دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

تست کرونا از ناظران مسابقات لیگ

ساعت 14:03 یک شنبه ۱ تیر ۱۳۹۹