صنعت نفت آبادان - استقلال

ساعت 02:05 شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

تراکتور - سپاهان

ساعت 02:02 شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

نساجی مازندران - نفت‌ مسجدسلیمان

ساعت 01:56 شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

پارس جنوبی جم - شهر خودرو

ساعت 01:51 شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

گل گهرسیرجان - شاهین شهرداری‌بوشهر

ساعت 01:47 شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

سایپا - پیکان

ساعت 01:44 شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹

استقلال - تراکتور

ساعت 02:53 یک شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

شهر خودرو - سایپا

ساعت 02:51 یک شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران

ساعت 02:47 یک شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹