استقلال خوزستان - تراکتورسازی

ساعت 18:20 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

ساعت 18:00 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

خونه به خونه - گسترش فولاد تبریز

ساعت 17:40 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

بادران تهران - پرسپولیس

ساعت 18:51 جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶

حمایت از قدس در بازی پرسپولیس و نفت آبادان

ساعت 16:26 دو شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

تراكتورسازی - فولاد خوزستان

ساعت 23:27 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

پدیده - گسترش فولاد

ساعت 22:57 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

ذوب آهن - نفت تهران

ساعت 22:55 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶

استقلال - سپاهان

ساعت 22:44 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶