توضیحات سازمان لیگ در مورد اعلام اسامی محرومان

ساعت 10:14 پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

طبق ماده 43 بند 2 تبصره 2 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ثبت و اجرای محرومیت ها، اخطار ها، اخراج ها و محرومان انضباطی بر عهده باشگاه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در تمامی مسابقات با هدف کنترل و رفع هرگونه مغایرت اسامی محرومین در جلسه هماهنگی پیش از بازی در اختیار مدیران تیم ها قرار می گیرد و در صورت وجود مغایرت با بررسی موارد نسبت به اصلاح نهایی اقدام و نهایتا ثبت می شود و از آنجا که طبق ماده 43 بند 2 تبصره 2 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ثبت و اجرای محرومیت ها، اخطار ها، اخراج ها و محرومان انضباطی بر عهده باشگاه است در نتیجه مسئولیت اعلام اسامی محرومان با باشگاه ها بوده و درنهایت سازمان لیگ فوتبال ایران نقشی نظارتی در این امر دارد.