برنامه هفته یازدهم تا سیزدهم لیگ قهرمانی نونهالان کشور

ساعت 11:49 شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

برنامه هفته یازدهم تا سیزدهم لیگ قهرمانی نونهالان باشگاه های کشور فصل 99-98 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات در گروه های چهارگانه به شرح زیر است:

گروه اول:
هفته یازدهم
جعه اول آذر 98
نوین فولاد یزد- نوژن اصفهان - ساعت 14- ورزشگاه کارگران یزد
توان ایساتیس یزد- حافظ شیراز- ساعت 14- ورزشگاه معلم یزد
مس کرمان- البدر بندر کنگ - ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی کرمان
پارس برازجان- مس رفسنجان - ساعت 14- ورزشگاه تختی برازجان
هفته دوازدهم
جمعه 8 آذر 98 
مس رفسنجان- توان ایساتیس یزد - ساعت 14- ورزشگاه شهداء رفسنجان
البدر بندر کنگ -نوین فولاد یزد - ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی بندرکنگ
حافظ شیراز- مس کرمان - ساعت 14- ورزشگاه صنایع زرهی شیراز
پارس برازجان- نوژن اصفهان- ساعت 14- ورزشگاه تختی برازجان
هفته سیزدهم
جمعه 15 آذر 98
نوژن اصفهان- البدر بندر کنگ- ساعت 14- ورزشگاه آزادی خوراسگان اصفهان
مس کرمان - مس رفسنجان- ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی کرمان
نوین فولاد یزد- حافظ شیراز - ساعت 14- ورزشگاه کارگران یزد
توان ایساتیس - پارس برازجان- ساعت 14- ورزشگاه معلم یزد

گروه 2
هفته یازدهم
جمعه  یک  آذر 98
فولاد خوزستان- آریان اهواز- ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی اهواز
سپاهان اصفهان -خلیج فارس شیراز- ساعت 14:30- ورزشگاه صفائیه صفائیه
صبای رامشیر- عقاب زاگرس کرمانشاه – ساعت 14:30- ورزشگاه تختی رامشیر
هفته دوازدهم
پنجشنبه 7 آذر 98
عقاب زاگرس کرمانشاه -فولاد خوزستان– ساعت 14:30- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
جمعه 8 آذر 98
استقلال بوشهر - سپاهان اصفهان– ساعت 14:30- ورزشگاه بهشتی بوشهر
خلیج فارس شیراز- صبای رامشیر– ساعت 14:30- ورزشگاه دستغیب شیراز
هفته سیزدهم
جمعه 15 آذر 98
آریان اهواز - عقاب زاگرس کرمانشاه– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی اهواز
صبای رامشیر- استقلال بوشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی رامشیر
فولاد خوزستان-خلیج فارس شیراز– ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی اهواز

گروه 3
هفته یازدهم
جمعه اول آذر 98
شهرداری اردبیل -دبیری تبریز- ساعت 14- ورزشگاه تختی اردبیل
ملوان بندر انزلی- ماشین سازی تبریز- ساعت 14- ورزشگاه آبکار انزلی
متین بابل- مهدیه تبریز- ساعت 14- ورزشگاه شهداء بیشه سر بابل
دوشنبه 4 آذر 98
شهرداری رشت-  کیا تهران- ساعت 14- ورزشگاه عضدی رشت
هفته دوازدهم
پنجشنبه 7 آذر 98
ماشین سازی تبریز- متین بابل - ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی تراکتور تبریز
جمعه 8 آذر 98
کیا تهران - شهرداری اردبیل - ساعت 14- ورزشگاه بعثت بادران تهران
دبیری تبریز- ملوان بندر انزلی- ساعت 14- ورزشگاه مرزداران تبریز
مهدیه تبریز -شهرداری رشت - ساعت 14- ورزشگاه پارک صنعت تبریز
هفته سیزدهم
پنجشنبه 14 آذر 98
متین بابل- دبیری تبریز– ساعت 13:45- ورزشگاه شهداء بیشه سر بابل

جمعه 15 آذر 98

شهرداری اردبیل -ملوان بندر انزلی– ساعت 13:45- ورزشگاه علی دایی اردبیل
کیا تهران- مهدیه تبریز– ساعت 13:45- ورزشگاه بعثت بادران تهران
شهرداری رشت - ماشین سازی تبریز– ساعت 13:45- ورزشگاه عضدی رشت

گروه 4
هفته یازدهم
جمعه اول آذر 98
سپاهان گرگان- پیشگامان مشهد- ساعت 14- ورزشگاه ازادی گرگان
شاهین آمل- استیل البرز آق قلا- ساعت 14- ورزشگاه کارگران آمل
پدیده ساری- سایپامشهد- ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی ساری
دوشنبه 4 آذر 98
کاپیتان آمل- ذوب آهن نسل جوان- ساعت 14- ورزشگاه کارگران آمل
 هفته دوازدهم
پنجشنبه 7 آذر 98
سایپا مشهد - شاهین آمل- ساعت 14- ورزشگاه تختی مشهد
جمعه 8 آذر 98
استیل البرز آق قلا- سپاهان گرگان- ساعت 14- ورزشگاه شهداء آق قلا آق قلا
شنبه 9 آذر 98
پیشگامان مشهد - کاپیتان آمل- ساعت 12- ورزشگاه تختی مشهد
یکشنبه 10 آذر 98
ذوب آهن نسل جوان- پدیده ساری- ساعت 12- ورزشگاه تختی مشهد
هفته سیزدهم
جمعه 15 آذر 98
سپاهان گرگان- کاپیتان آمل- ساعت 13:45- ورزشگاه ازادی گرگان
استیل البرز آق قلا- سایپا مشهد- ساعت 13:45- ورزشگاه شهداء آق قلا آق قلا
پدیده ساری- پیشگامان مشهد- ساعت 13:45- ورزشگاه اختصاصی ساری
شاهین آمل- ذوب آهن نسل جوان- ساعت 13:45- ورزشگاه کارگران آمل