برنامه بازی ها - Primier League 2018-19


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

3 - 0

Sepidrood Rasht

1397/05/04 20:45

pasghavam

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1397/05/05 20:00

Yadegar-Emam

Nasaji Mazandran

0 - 1

Zobahan Isfahan

1397/05/04 20:45

Shahid Vatani

Padide Khorasan

0 - 1

Perspolis Tehran

1397/05/04 20:45

Emam Reza

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/05/05 20:45

Shahid Behnam Mohamadi

Esteghlal Tehran

0 - 0

Peykan Tehran

1397/05/05 20:45

Azadi

Foolad Khouzestan

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/05/04 20:45

Ghadir

Sepahan Isfahan

0 - 0

Naft Abadan

1397/05/05 20:45

Naghsh Jahan

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 6

Sepahan Isfahan

1397/05/12 20:45

Sardar Jangal

Naft Abadan

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/05/12 20:45

Takhti

Zobahan Isfahan

2 - 2

Esteghlal Tehran

1397/05/11 20:45

Zobahan

Esteghlal Khouzestan

1 - 2

Padide Khorasan

1397/05/11 20:45

Ghadir

Peykan Tehran

3 - 0

Saipa Tehran

1397/05/11 20:45

shohada

Pars Jonoubi Jam

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/05/11 20:30

Takhti

Teraktorsazi Tabriz

1 - 1

Nasaji Mazandran

1397/05/12 20:00

Yadegar-Emam

Perspolis Tehran

3 - 0

Foolad Khouzestan

1397/05/12 20:45

Azadi

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Sepidrood Rasht

1397/05/19 18:00

Saipa Tehran

0 - 0

Zobahan Isfahan

1397/05/18 20:30

pasghavam

Padide Khorasan

1 - 0

Naft Abadan

1397/05/19 20:00

Emam Reza

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Foolad Khouzestan

1397/05/19 20:30

Shahid Behnam Mohamadi

Esteghlal Tehran

3 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/05/19 20:30

Azadi

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Perspolis Tehran

1397/05/18 20:30

Ghadir

Nasaji Mazandran

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/05/18 20:30

Shahid Vatani

Sepahan Isfahan

0 - 0

Peykan Tehran

1397/05/19 20:30

Naghsh Jahan

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 2

Padide Khorasan

1397/05/25 18:30

Sardar Jangal

Peykan Tehran

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/05/25 20:30

Zobahan Isfahan

1 - 2

Sepahan Isfahan

1397/05/26 20:15

Zobahan

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Saipa Tehran

1397/05/26 19:45

Yadegar-Emam

Perspolis Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/05/26 20:30

Azadi

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Esteghlal Tehran

1397/05/25 20:30

Takhti

Naft Abadan

2 - 2

Esteghlal Khouzestan

1397/05/26 20:30

Takhti

Foolad Khouzestan

2 - 1

Nasaji Mazandran

1397/05/25 20:30

Ghadir

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

Sepidrood Rasht

1397/06/02 20:15

Ghadir

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

Zobahan Isfahan

1397/06/01 18:00

Padide Khorasan

2 - 1

Peykan Tehran

1397/06/02 18:35

Emam Reza

Saipa Tehran

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1397/06/02 20:15

pasghavam

Nasaji Mazandran

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/06/01 20:15

Shahid Vatani

Sepahan Isfahan

2 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1397/06/02 20:00

Zobahan

Esteghlal Tehran

0 - 0

Foolad Khouzestan

1397/05/31 20:15

Azadi

Naft Abadan

1 - 1

Perspolis Tehran

1397/06/01 20:15

Takhti

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 0

Naft Abadan

1397/06/08 19:10

Sardar Jangal

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/06/08 19:25

Zobahan Isfahan

1 - 2

Padide Khorasan

1397/06/08 19:00

Zobahan

Foolad Khouzestan

1 - 2

Saipa Tehran

1397/06/08 20:15

Ghadir

Naft Masjed Soleyman

1 - 2

Esteghlal Tehran

1397/10/14 18:15

Shahid Behnam Mohamadi

Perspolis Tehran

2 - 1

Nasaji Mazandran

1397/06/21 20:30

Azadi

Pars Jonoubi Jam

2 - 2

Sepahan Isfahan

1397/06/08 20:00

Takhti

Peykan Tehran

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/06/08 20:15

shohada

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Sepidrood Rasht

1397/07/01 18:45

Azadi

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1397/06/30 17:15

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

Zobahan Isfahan

1397/06/31 18:45

Ghadir

Padide Khorasan

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/07/01 19:00

Emam Reza

Saipa Tehran

2 - 1

Naft Masjed Soleyman

1397/06/31 18:45

pasghavam

Sepahan Isfahan

3 - 1

Foolad Khouzestan

1397/06/30 19:30

Naghsh Jahan

Naft Abadan

0 - 3

Peykan Tehran

1397/06/30 19:30

Takhti

Nasaji Mazandran

0 - 0

Esteghlal Tehran

1397/06/31 18:45

Shahid Vatani

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 0

Sepidrood Rasht

1397/07/06 18:30

Foolad Khouzestan

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/07/07 18:30

Zobahan Isfahan

2 - 2

Naft Abadan

1397/07/06 18:15

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

Padide Khorasan

1397/07/06 18:30

Nasaji Mazandran

1 - 1

Saipa Tehran

1397/07/06 18:15

Naft Masjed Soleyman

0 - 2

Sepahan Isfahan

1397/07/05 20:30

Teraktorsazi Tabriz

6 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/07/06 17:40

Esteghlal Tehran

0 - 0

Perspolis Tehran

1397/07/05 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 0

Zobahan Isfahan

1397/07/27 16:00

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Naft Masjed Soleyman

1397/07/27 16:00

Padide Khorasan

2 - 0

Foolad Khouzestan

1397/07/26 15:00

Saipa Tehran

1 - 2

Esteghlal Tehran

1397/07/27 15:00

Naft Abadan

2 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1397/07/28 18:00

Perspolis Tehran

2 - 1

Peykan Tehran

1397/08/28 16:15

Esteghlal Khouzestan

0 - 2

Pars Jonoubi Jam

1397/07/27 18:00

Sepahan Isfahan

3 - 2

Nasaji Mazandran

1397/07/27 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Sepidrood Rasht

1397/08/04 16:00

Nasaji Mazandran

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1397/08/03 16:30

Zobahan Isfahan

1 - 1

Peykan Tehran

1397/08/03 16:15

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

Padide Khorasan

1397/08/03 17:00

Saipa Tehran

1 - 1

Perspolis Tehran

1397/08/05 16:35

Esteghlal Tehran

0 - 1

Sepahan Isfahan

1397/08/04 16:45

Pars Jonoubi Jam

2 - 2

Naft Abadan

1397/08/04 16:45

Foolad Khouzestan

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/08/04 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1397/09/13 16:15

Sepahan Isfahan

3 - 0

Saipa Tehran

1397/08/18 16:30

Esteghlal Khouzestan

1 - 2

Naft Masjed Soleyman

1397/08/11 15:30

Peykan Tehran

1 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1397/08/11 15:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 0

Esteghlal Tehran

1397/08/14 15:00

Sepidrood Rasht

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1397/08/11 15:30

Padide Khorasan

3 - 0

Nasaji Mazandran

1397/08/11 16:00

Naft Abadan

0 - 0

Foolad Khouzestan

1397/08/12 16:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 1

Sepidrood Rasht

1397/08/19 15:30

Saipa Tehran

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1397/08/23 15:00

Teraktorsazi Tabriz

4 - 1

Zobahan Isfahan

1397/08/18 15:30

Esteghlal Tehran

0 - 0

Padide Khorasan

1397/09/22 16:15

Sepahan Isfahan

1 - 1

Perspolis Tehran

1397/09/18 16:10

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Naft Abadan

1397/08/20 15:30

Nasaji Mazandran

2 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/08/18 15:00

Pars Jonoubi Jam

3 - 0

Peykan Tehran

1397/08/18 15:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide Khorasan

1 - 0

Saipa Tehran

1397/09/04 15:45

Sepidrood Rasht

0 - 1

Naft Masjed Soleyman

1397/09/02 15:00

Perspolis Tehran

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/09/04 15:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 1

Esteghlal Tehran

1397/09/04 17:35

Zobahan Isfahan

0 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/09/03 15:15

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Sepahan Isfahan

1397/09/02 15:00

Naft Abadan

1 - 1

Nasaji Mazandran

1397/09/02 16:40

Peykan Tehran

2 - 3

Foolad Khouzestan

1397/09/02 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 2

Sepidrood Rasht

1397/09/08 15:00

Foolad Khouzestan

1 - 1

Zobahan Isfahan

1397/09/07 15:30

Sepahan Isfahan

1 - 0

Padide Khorasan

1397/09/09 15:15

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1397/09/10 15:00

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Perspolis Tehran

1397/09/08 15:00

Esteghlal Tehran

3 - 0

Naft Abadan

1397/09/08 17:30

Saipa Tehran

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1397/09/09 15:15

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

Peykan Tehran

1397/09/09 15:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide Khorasan

2 - 2

Mashinsazi Tabriz

1397/09/16 17:00

Naft Abadan

2 - 1

Saipa Tehran

1397/09/23 15:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/09/21 15:00

Sepidrood Rasht

0 - 5

Esteghlal Tehran

1397/09/16 15:00

Perspolis Tehran

3 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/09/23 16:15

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

Sepahan Isfahan

1397/09/24 15:00

Peykan Tehran

0 - 1

Nasaji Mazandran

1397/09/15 15:15

Teraktorsazi Tabriz

1 - 2

Foolad Khouzestan

1397/09/23 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

2 - 2

Saipa Tehran

1397/11/16 15:30

Esteghlal Khouzestan

0 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/11/15 16:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Nasaji Mazandran

1397/11/16 18:15

Perspolis Tehran

2 - 0

Padide Khorasan

1397/11/17 17:00

Teraktorsazi Tabriz

3 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/11/17 15:30

Peykan Tehran

0 - 4

Esteghlal Tehran

1397/11/18 15:45

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

Foolad Khouzestan

1397/11/15 16:00

Naft Abadan

0 - 0

Sepahan Isfahan

1397/11/16 16:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

3 - 0

Sepidrood Rasht

1397/11/21 17:15

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Naft Abadan

1397/11/21 15:00

Esteghlal Tehran

3 - 0

Zobahan Isfahan

1397/12/05 18:30

Padide Khorasan

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/11/21 15:15

Saipa Tehran

3 - 1

Peykan Tehran

1398/1/19 17:00

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1397/11/23 17:15

Nasaji Mazandran

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1397/11/21 17:00

Foolad Khouzestan

2 - 1

Perspolis Tehran

1397/11/21 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/11/26 16:00

Zobahan Isfahan

0 - 2

Saipa Tehran

1398/02/10 17:00

Naft Abadan

0 - 0

Padide Khorasan

1397/11/25 17:30

Foolad Khouzestan

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/11/28 15:00

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Esteghlal Tehran

1397/11/26 15:30

Perspolis Tehran

2 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/11/25 16:00

Pars Jonoubi Jam

3 - 1

Nasaji Mazandran

1397/11/27 15:30

Peykan Tehran

0 - 1

Sepahan Isfahan

1397/11/26 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide Khorasan

2 - 0

Sepidrood Rasht

1397/12/03 15:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Peykan Tehran

1397/12/03 15:30

Sepahan Isfahan

1 - 1

Zobahan Isfahan

1398/01/06 16:00

Saipa Tehran

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1397/12/05 16:00

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Perspolis Tehran

1397/12/04 16:00

Esteghlal Tehran

2 - 0

Pars Jonoubi Jam

1397/12/01 18:30

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

Naft Abadan

1397/12/03 15:00

Nasaji Mazandran

2 - 0

Foolad Khouzestan

1397/12/03 15:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 2

Esteghlal Khouzestan

1397/12/10 16:00

Zobahan Isfahan

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1397/12/09 18:30

Peykan Tehran

0 - 0

Padide Khorasan

1397/12/10 16:00

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

Saipa Tehran

1397/12/09 15:30

Naft Masjed Soleyman

2 - 2

Nasaji Mazandran

1397/12/10 16:30

Teraktorsazi Tabriz

2 - 0

Sepahan Isfahan

1397/12/10 16:30

Foolad Khouzestan

1 - 3

Esteghlal Tehran

1397/12/09 15:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1397/12/09 18:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 1

Sepidrood Rasht

1397/12/17 16:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1397/12/16 15:00

Padide Khorasan

0 - 1

Zobahan Isfahan

1397/12/16 17:00

Saipa Tehran

1 - 0

Foolad Khouzestan

1397/12/16 15:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1397/12/17 18:30

Nasaji Mazandran

1 - 1

Perspolis Tehran

1397/12/17 16:00

Sepahan Isfahan

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1397/12/17 16:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 1

Peykan Tehran

1397/12/16 16:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 3

Perspolis Tehran

1397/12/25 16:30

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Mashinsazi Tabriz

1397/12/24 17:45

Zobahan Isfahan

2 - 0

Esteghlal Khouzestan

1397/12/26 16:30

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Padide Khorasan

1397/12/23 16:00

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

Saipa Tehran

1397/12/23 16:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1397/12/25 19:00

Foolad Khouzestan

1 - 1

Sepahan Isfahan

1397/12/24 15:00

Peykan Tehran

1 - 1

Naft Abadan

1397/12/26 16:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

2 - 2

Peykan Tehran

1398/01/08 17:45

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Foolad Khouzestan

1398/01/09 17:00

Naft Abadan

1 - 2

Zobahan Isfahan

1398/01/11 17:00

Padide Khorasan

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/01/09 17:00

Saipa Tehran

0 - 0

Nasaji Mazandran

1398/01/08 17:45

Sepahan Isfahan

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1398/01/11 17:45

Esteghlal Khouzestan

0 - 3

Teraktorsazi Tabriz

1398/01/10 19:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Esteghlal Tehran

1398/01/10 16:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 0

Sepidrood Rasht

1398/01/15 18:45

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1398/01/15 16:00

Foolad Khouzestan

1 - 1

Padide Khorasan

1398/01/16 16:00

Esteghlal Tehran

0 - 0

Saipa Tehran

1398/01/14 17:45

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Naft Abadan

1398/01/16 17:00

Peykan Tehran

0 - 2

Perspolis Tehran

1398/01/15 17:45

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Esteghlal Khouzestan

1398/01/16 17:45

Nasaji Mazandran

0 - 0

Sepahan Isfahan

1398/01/16 17:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

3 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1398/01/23 17:00

Mashinsazi Tabriz

0 - 0

Nasaji Mazandran

1398/01/22 18:00

Peykan Tehran

0 - 1

Zobahan Isfahan

1398/01/24 18:00

Padide Khorasan

3 - 0

Naft Masjed Soleyman

1398/01/23 17:30

Perspolis Tehran

3 - 2

Saipa Tehran

1398/01/24 19:00

Sepahan Isfahan

0 - 1

Esteghlal Tehran

1398/01/23 17:45

Naft Abadan

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/01/23 19:00

Esteghlal Khouzestan

1 - 3

Foolad Khouzestan

1398/01/22 17:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 0

Perspolis Tehran

1398/01/28 18:00

Saipa Tehran

2 - 5

Sepahan Isfahan

1398/01/29 19:00

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1398/01/29 19:15

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Peykan Tehran

1398/01/30 17:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1398/01/28 20:15

Pars Jonoubi Jam

2 - 2

Sepidrood Rasht

1398/01/30 19:00

Nasaji Mazandran

1 - 0

Padide Khorasan

1398/01/30 16:00

Foolad Khouzestan

1 - 4

Naft Abadan

1398/01/30 19:15

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 2

Foolad Khouzestan

1398/02/06 17:15

Mashinsazi Tabriz

0 - 0

Saipa Tehran

1398/02/05 16:00

Zobahan Isfahan

2 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/02/06 19:00

Padide Khorasan

1 - 0

Esteghlal Tehran

1398/02/07 20:15

Perspolis Tehran

0 - 0

Sepahan Isfahan

1398/02/06 20:15

Naft Abadan

3 - 1

Naft Masjed Soleyman

1398/02/07 19:15

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

Nasaji Mazandran

1398/02/05 17:30

Peykan Tehran

3 - 2

Pars Jonoubi Jam

1398/02/05 18:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 1

Padide Khorasan

1398/02/15 18:15

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Sepidrood Rasht

1398/02/13 17:30

Teraktorsazi Tabriz

1 - 1

Perspolis Tehran

1398/02/11 17:00

Esteghlal Tehran

4 - 2

Esteghlal Khouzestan

1398/02/11 20:15

Pars Jonoubi Jam

0 - 2

Zobahan Isfahan

1398/02/13 18:00

Sepahan Isfahan

2 - 0

Mashinsazi Tabriz

1398/02/13 19:15

Nasaji Mazandran

1 - 2

Naft Abadan

1398/02/13 17:00

Foolad Khouzestan

1 - 1

Peykan Tehran

1398/02/12 19:15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 3

Nasaji Mazandran

1398/02/21 21:30

Zobahan Isfahan

3 - 1

Foolad Khouzestan

1398/02/21 21:30

Padide Khorasan

1 - 1

Sepahan Isfahan

1398/02/21 21:30

Teraktorsazi Tabriz

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1398/02/21 21:30

Perspolis Tehran

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1398/02/21 21:30

Naft Abadan

0 - 0

Esteghlal Tehran

1398/02/21 21:30

Esteghlal Khouzestan

1 - 2

Saipa Tehran

1398/02/21 21:30

Peykan Tehran

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1398/02/21 21:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

Padide Khorasan

1398/02/26 21:30

Saipa Tehran

0 - 3

Naft Abadan

1398/02/26 21:30

Naft Masjed Soleyman

2 - 2

Zobahan Isfahan

1398/02/26 21:30

Esteghlal Tehran

2 - 1

Sepidrood Rasht

1398/02/26 21:30

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Perspolis Tehran

1398/02/26 21:30

Sepahan Isfahan

2 - 0

Esteghlal Khouzestan

1398/02/26 21:30

Nasaji Mazandran

2 - 0

Peykan Tehran

1398/02/26 21:30

Foolad Khouzestan

2 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1398/02/26 21:30

+