برنامه بازی ها - Primier League 2019-20


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/05/31 20:15

Zobahan Isfahan

2 - 3

Saipa Tehran

1398/05/31 20:15

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Esteghlal Tehran

1398/06/01 18:00

Gol Gohar

1 - 1

Nasaji Mazandran

1398/05/31 19:45

Shahin Booshehr

0 - 3

Sepahan Isfahan

1398/06/02 20:15

Foolad Khouzestan

0 - 1

Naft Abadan

1398/06/01 20:15

Peykan Tehran

0 - 2

Shahre Khodro

1398/06/01 19:10

Perspolis Tehran

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/05/31 19:10

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Perspolis Tehran

1398/06/08 17:45

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

Zobahan Isfahan

1398/06/08 20:00

Esteghlal Tehran

1 - 1

Foolad Khouzestan

1398/06/07 19:00

Saipa Tehran

0 - 0

Gol Gohar

1398/06/08 19:00

Naft Abadan

1 - 1

Naft Masjed Soleyman

1398/06/07 20:15

Shahre Khodro

2 - 1

Shahin Booshehr

1398/06/07 18:30

Sepahan Isfahan

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1398/06/07 20:00

Nasaji Mazandran

4 - 3

Peykan Tehran

1398/06/08 20:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/06/24 19:45

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Esteghlal Tehran

1398/06/24 19:45

Gol Gohar

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1398/06/22 19:15

Shahin Booshehr

1 - 1

Peykan Tehran

1398/06/24 19:45

Foolad Khouzestan

0 - 0

Sepahan Isfahan

1398/06/23 19:45

Saipa Tehran

4 - 3

Nasaji Mazandran

1398/06/24 19:45

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Shahre Khodro

1398/06/23 19:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1398/06/25 19:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Gol Gohar

1398/06/29 17:30

Naft Abadan

1 - 1

Zobahan Isfahan

1398/06/29 19:45

Esteghlal Tehran

0 - 1

Perspolis Tehran

1398/06/31 18:45

Sepahan Isfahan

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1398/06/29 19:30

Nasaji Mazandran

2 - 0

Shahin Booshehr

1398/06/29 19:30

Shahre Khodro

0 - 1

Foolad Khouzestan

1398/06/29 19:00

Pars Jonoubi Jam

3 - 2

Saipa Tehran

1398/06/29 19:30

Peykan Tehran

6 - 2

Mashinsazi Tabriz

1398/06/29 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1398/07/03 16:15

Zobahan Isfahan

2 - 2

Esteghlal Tehran

1398/07/04 18:30

Gol Gohar

0 - 1

Naft Abadan

1398/07/03 17:00

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Shahre Khodro

1398/07/03 18:30

Mashinsazi Tabriz

4 - 2

Shahin Booshehr

1398/07/04 16:30

Perspolis Tehran

0 - 2

Sepahan Isfahan

1398/07/04 16:15

Foolad Khouzestan

0 - 0

Peykan Tehran

1398/07/04 18:30

Pars Jonoubi Jam

2 - 2

Nasaji Mazandran

1398/07/03 18:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/07/12 18:30

Sepahan Isfahan

2 - 0

Zobahan Isfahan

1398/07/12 17:05

Esteghlal Tehran

2 - 1

Gol Gohar

1398/07/12 16:00

Peykan Tehran

2 - 3

Naft Masjed Soleyman

1398/07/12 16:00

Shahin Booshehr

0 - 1

Foolad Khouzestan

1398/07/12 16:00

Nasaji Mazandran

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1398/07/12 17:00

Shahre Khodro

1 - 0

Perspolis Tehran

1398/07/12 18:15

Naft Abadan

1 - 0

Saipa Tehran

1398/07/12 17:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 4

Teraktorsazi Tabriz

1398/07/29 15:30

Zobahan Isfahan

0 - 1

Shahre Khodro

1398/07/29 16:50

Saipa Tehran

0 - 4

Esteghlal Tehran

1398/07/29 16:45

Gol Gohar

0 - 2

Sepahan Isfahan

1398/07/29 16:30

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

Shahin Booshehr

1398/07/29 17:00

Mashinsazi Tabriz

2 - 3

Foolad Khouzestan

1398/07/28 16:00

Perspolis Tehran

2 - 1

Peykan Tehran

1398/07/28 18:00

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

Naft Abadan

1398/07/28 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1398/08/03 18:00

Peykan Tehran

2 - 1

Zobahan Isfahan

1398/08/03 16:45

Esteghlal Tehran

2 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/08/03 19:00

Shahre Khodro

1 - 0

Gol Gohar

1398/08/24 15:45

Mashinsazi Tabriz

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1398/08/03 16:00

Shahin Booshehr

0 - 5

Perspolis Tehran

1398/08/03 16:45

Sepahan Isfahan

0 - 0

Saipa Tehran

1398/08/03 16:45

Foolad Khouzestan

1 - 0

Nasaji Mazandran

1398/08/03 17:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 4

Esteghlal Tehran

1398/08/10 18:00

Zobahan Isfahan

2 - 0

Shahin Booshehr

1398/08/10 18:00

Gol Gohar

0 - 0

Peykan Tehran

1398/08/10 15:15

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Foolad Khouzestan

1398/08/09 17:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

Sepahan Isfahan

1398/08/09 18:00

Nasaji Mazandran

0 - 0

Naft Abadan

1398/08/09 16:30

Saipa Tehran

0 - 0

Shahre Khodro

1398/08/09 15:30

Perspolis Tehran

0 - 0

Mashinsazi Tabriz

1398/08/09 16:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/08/14 15:30

Mashinsazi Tabriz

2 - 1

Zobahan Isfahan

1398/08/17 15:00

Esteghlal Tehran

5 - 0

Naft Abadan

1398/08/14 15:30

Shahin Booshehr

1 - 1

Gol Gohar

1398/08/17 17:45

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Nasaji Mazandran

1398/08/17 16:45

Foolad Khouzestan

0 - 1

Perspolis Tehran

1398/08/13 17:45

Shahre Khodro

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/08/17 16:00

Peykan Tehran

1 - 0

Saipa Tehran

1398/08/16 15:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 2

Esteghlal Tehran

1398/09/04 14:30

Perspolis Tehran

0 - 1

Naft Masjed Soleyman

1398/09/01 16:15

Saipa Tehran

0 - 0

Shahin Booshehr

1398/09/03 16:15

Naft Abadan

4 - 2

Sepahan Isfahan

1398/10/07 16:45

Zobahan Isfahan

1 - 0

Foolad Khouzestan

1398/09/03 17:30

Teraktorsazi Tabriz

3 - 1

Shahre Khodro

1398/10/03 15:30

Gol Gohar

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1398/10/03 15:00

Pars Jonoubi Jam

3 - 1

Peykan Tehran

1398/10/03 14:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

2 - 3

Teraktorsazi Tabriz

1398/10/07 15:00

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Zobahan Isfahan

1398/09/08 14:30

Sepahan Isfahan

2 - 2

Esteghlal Tehran

1398/09/09 15:00

Foolad Khouzestan

2 - 0

Gol Gohar

1398/09/08 16:40

Perspolis Tehran

1 - 0

Nasaji Mazandran

1398/10/06 16:30

Shahin Booshehr

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1398/09/08 15:00

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Saipa Tehran

1398/09/07 15:30

Shahre Khodro

0 - 1

Naft Abadan

1398/09/09 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1398/09/14 16:00

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Shahin Booshehr

1398/09/14 15:30

Nasaji Mazandran

2 - 2

Sepahan Isfahan

1398/09/14 16:00

Saipa Tehran

0 - 0

Foolad Khouzestan

1398/09/13 15:15

Esteghlal Tehran

1 - 0

Shahre Khodro

1398/09/14 15:00

Zobahan Isfahan

0 - 3

Perspolis Tehran

1398/09/14 17:30

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1398/09/13 15:00

Naft Abadan

3 - 2

Peykan Tehran

1398/09/14 16:15

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

2 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/09/18 15:15

Peykan Tehran

2 - 2

Esteghlal Tehran

1398/09/18 17:30

Perspolis Tehran

2 - 1

Gol Gohar

1398/09/19 17:30

Shahre Khodro

1 - 1

Sepahan Isfahan

1398/09/18 14:30

Zobahan Isfahan

2 - 0

Nasaji Mazandran

1398/09/18 17:30

Foolad Khouzestan

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/09/18 16:35

Naft Masjed Soleyman

2 - 1

Saipa Tehran

1398/09/19 16:35

Shahin Booshehr

1 - 1

Naft Abadan

1398/09/19 16:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 0

Zobahan Isfahan

1398/09/23 16:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

Naft Masjed Soleyman

1398/09/23 15:30

Esteghlal Tehran

4 - 1

Shahin Booshehr

1398/09/23 17:30

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Foolad Khouzestan

1398/09/22 15:30

Nasaji Mazandran

0 - 0

Shahre Khodro

1398/09/22 15:00

Saipa Tehran

0 - 2

Perspolis Tehran

1398/09/23 15:00

Naft Abadan

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1398/09/23 16:40

Sepahan Isfahan

2 - 0

Peykan Tehran

1398/09/22 16:40

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1398/09/28 15:30

Saipa Tehran

3 - 1

Zobahan Isfahan

1398/09/29 15:15

Esteghlal Tehran

1 - 2

Mashinsazi Tabriz

1398/09/28 17:30

Nasaji Mazandran

1 - 0

Gol Gohar

1398/09/29 15:00

Sepahan Isfahan

5 - 0

Shahin Booshehr

1398/09/28 16:25

Naft Abadan

2 - 2

Foolad Khouzestan

1398/09/29 16:40

Shahre Khodro

1 - 0

Peykan Tehran

1398/09/29 15:45

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Perspolis Tehran

1398/09/28 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/11/06 15:15

Zobahan Isfahan

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/11/05 15:45

Foolad Khouzestan

2 - 1

Esteghlal Tehran

1399/04/04 21:00

Gol Gohar

1 - 1

Saipa Tehran

1398/11/05 15:30

Naft Masjed Soleyman

2 - 0

Naft Abadan

1398/11/06 15:30

Shahin Booshehr

0 - 0

Shahre Khodro

1398/10/27 14:00

Mashinsazi Tabriz

0 - 0

Sepahan Isfahan

1398/11/05 15:00

Peykan Tehran

0 - 1

Nasaji Mazandran

1398/11/05 15:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Zobahan Isfahan

1398/11/11 15:15

Esteghlal Tehran

2 - 1

Naft Masjed Soleyman

1398/11/12 17:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

Gol Gohar

1398/11/11 14:45

Peykan Tehran

1 - 3

Shahin Booshehr

1398/11/11 15:00

Sepahan Isfahan

2 - 1

Foolad Khouzestan

1398/11/11 17:00

Nasaji Mazandran

1 - 3

Saipa Tehran

1398/11/11 15:30

Shahre Khodro

3 - 1

Mashinsazi Tabriz

1398/11/12 15:15

Naft Abadan

0 - 1

Perspolis Tehran

1398/11/12 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1398/11/18 16:50

Zobahan Isfahan

1 - 0

Naft Abadan

1398/11/18 16:00

Perspolis Tehran

2 - 2

Esteghlal Tehran

1398/11/17 15:30

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Sepahan Isfahan

1398/11/17 16:00

Shahin Booshehr

2 - 1

Nasaji Mazandran

1398/11/18 16:00

Foolad Khouzestan

2 - 0

Shahre Khodro

1398/11/16 16:00

Saipa Tehran

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1398/11/18 15:30

Mashinsazi Tabriz

2 - 2

Peykan Tehran

1398/11/18 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

3 - 1

Saipa Tehran

1398/11/25 15:00

Esteghlal Tehran

2 - 1

Zobahan Isfahan

1398/12/04 18:30

Naft Abadan

1 - 2

Gol Gohar

1398/11/25 16:00

Shahre Khodro

2 - 1

Naft Masjed Soleyman

1398/12/04 15:30

Shahin Booshehr

3 - 1

Mashinsazi Tabriz

1398/11/25 16:15

Sepahan Isfahan

0 - 3

Perspolis Tehran

1398/12/04 16:15

Peykan Tehran

1 - 2

Foolad Khouzestan

1398/11/25 15:30

Nasaji Mazandran

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1398/11/25 15:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1398/12/09 17:30

Zobahan Isfahan

1 - 1

Sepahan Isfahan

1398/12/08 16:15

Gol Gohar

1 - 0

Esteghlal Tehran

1398/12/08 16:00

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Peykan Tehran

1398/12/09 16:00

Foolad Khouzestan

1 - 0

Shahin Booshehr

1398/12/08 16:00

Mashinsazi Tabriz

0 - 3

Nasaji Mazandran

1398/12/08 15:30

Perspolis Tehran

3 - 1

Shahre Khodro

1398/12/08 18:30

Saipa Tehran

1 - 2

Naft Abadan

1398/12/09 15:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 1

Nasaji Mazandran

1399/04/08 20:15

Shahre Khodro

2 - 1

Zobahan Isfahan

1399/04/08 20:30

Esteghlal Tehran

1 - 1

Saipa Tehran

1399/04/09 21:00

Sepahan Isfahan

2 - 0

Gol Gohar

1399/04/09 20:45

Shahin Booshehr

2 - 2

Naft Masjed Soleyman

1399/04/08 21:00

Foolad Khouzestan

2 - 1

Mashinsazi Tabriz

1399/04/09 21:00

Peykan Tehran

1 - 3

Perspolis Tehran

1399/04/08 21:00

Naft Abadan

2 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/04/08 21:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 0

Naft Abadan

1399/04/14 20:15

Zobahan Isfahan

1 - 4

Peykan Tehran

1399/04/14 20:45

Pars Jonoubi Jam

0 - 2

Esteghlal Tehran

1399/05/06 20:30

Gol Gohar

0 - 1

Shahre Khodro

1399/04/15 20:30

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/04/15 21:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Shahin Booshehr

1399/04/14 21:00

Saipa Tehran

0 - 0

Sepahan Isfahan

1399/04/15 21:00

Nasaji Mazandran

3 - 2

Foolad Khouzestan

1399/05/06 20:45

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1399/04/21 21:00

Shahin Booshehr

1 - 5

Zobahan Isfahan

1399/04/20 21:00

Peykan Tehran

2 - 0

Gol Gohar

1399/04/21 21:00

Foolad Khouzestan

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/05/16 21:00

Sepahan Isfahan

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1399/04/21 20:45

Naft Abadan

1 - 1

Nasaji Mazandran

1399/04/21 21:00

Shahre Khodro

1 - 1

Saipa Tehran

1399/04/21 20:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Perspolis Tehran

1399/04/20 20:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Sepahan Isfahan

1399/04/27 20:15

Zobahan Isfahan

1 - 2

Mashinsazi Tabriz

1399/04/26 20:45

Naft Abadan

0 - 2

Esteghlal Tehran

1399/04/27 21:00

Gol Gohar

4 - 2

Shahin Booshehr

1399/04/27 20:30

Nasaji Mazandran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/04/27 21:00

Perspolis Tehran

1 - 0

Foolad Khouzestan

1399/04/28 21:00

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Shahre Khodro

1399/04/27 20:30

Saipa Tehran

0 - 0

Peykan Tehran

1399/04/27 21:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 1

Nasaji Mazandran

1399/05/02 21:00

Naft Masjed Soleyman

1 - 2

Perspolis Tehran

1399/05/03 20:45

Shahin Booshehr

1 - 1

Saipa Tehran

1399/05/02 21:00

Sepahan Isfahan

1 - 0

Naft Abadan

1399/05/02 20:45

Foolad Khouzestan

2 - 1

Zobahan Isfahan

1399/05/02 21:00

Shahre Khodro

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1399/05/02 20:15

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

Gol Gohar

1399/05/02 20:15

Peykan Tehran

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/05/02 21:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Peykan Tehran

1399/05/10 20:00

Zobahan Isfahan

1 - 1

Naft Masjed Soleyman

1399/05/10 20:30

Esteghlal Tehran

2 - 1

Sepahan Isfahan

1399/05/11 21:30

Gol Gohar

0 - 0

Foolad Khouzestan

1399/05/11 20:15

Nasaji Mazandran

1 - 1

Perspolis Tehran

1399/05/11 19:30

Pars Jonoubi Jam

0 - 2

Shahin Booshehr

1399/05/11 20:30

Saipa Tehran

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1399/05/10 20:45

Naft Abadan

1 - 1

Shahre Khodro

1399/05/10 21:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

2 - 3

Gol Gohar

1399/05/20 20:30

Shahin Booshehr

0 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1399/05/20 20:30

Sepahan Isfahan

0 - 1

Nasaji Mazandran

1399/05/16 20:30

Foolad Khouzestan

0 - 0

Saipa Tehran

1399/05/20 20:30

Shahre Khodro

2 - 2

Esteghlal Tehran

1399/05/16 20:00

Perspolis Tehran

0 - 1

Zobahan Isfahan

1399/05/17 20:30

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1399/05/20 19:45

Peykan Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1399/05/20 20:30

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

2 - 1

Mashinsazi Tabriz

1399/05/25 20:45

Esteghlal Tehran

1 - 1

Peykan Tehran

1399/05/25 20:45

Gol Gohar

3 - 3

Perspolis Tehran

1399/05/25 20:45

Sepahan Isfahan

2 - 0

Shahre Khodro

1399/05/25 20:45

Nasaji Mazandran

0 - 0

Zobahan Isfahan

1399/05/25 20:45

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

Foolad Khouzestan

1399/05/25 20:45

Saipa Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/05/25 20:45

Naft Abadan

3 - 1

Shahin Booshehr

1399/05/25 20:45

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

2 - 3

Gol Gohar

1399/05/30 20:45

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/05/30 20:45

Shahin Booshehr

1 - 4

Esteghlal Tehran

1399/05/30 20:45

Foolad Khouzestan

1 - 0

Teraktorsazi Tabriz

1399/05/30 20:45

Shahre Khodro

0 - 0

Nasaji Mazandran

1399/05/30 20:45

Perspolis Tehran

3 - 0

Saipa Tehran

1399/05/30 20:45

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Naft Abadan

1399/05/30 20:45

Peykan Tehran

1 - 1

Sepahan Isfahan

1399/05/30 20:45

+