برنامه هفته دوازدهم تا پانزدهم لیگ دسته اول امیدها

ساعت 14:10 یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

برنامه هفته دوازدهم تا پانزدهم لیگ دسته اول امیدها در فصل 98-97 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دوازدهم
یکشنبه 9 دی 97
ماشین سازی تبریز- پدیده مشهد- ساعت 13:30 – ورزشگاه اختصاصی تراکتور تبریز
تکنیک نور – مقاومت ساری- ساعت 13:30 – ورزشگاه شهدا چمستان
پرسپولیس قائمشهر- نود ارومیه- ساعت 13:30 – ورزشگاه سیمرغ قائمشهر
ملوان ساری – کاسپین قزوین - ساعت 13:30 – ورزشگاه شهدا ساری
هفته سیزدهم
سه شنبه 18 دی 97
پدیده مشهد – مقاومت ساری- ساعت 13:30 – ورزشگاه تختی مشهد
ماشین سازی تبریز – پرسپولیس قائمشهر- ساعت 13:30 – ورزشگاه تراکتور سازی تبریز
کاسپین قزوین – تکنیک نور- ساعت 13:30 – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
نود ارومیه – ملوان ساری- ساعت 13:30 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
هفته چهاردهم
پنجشنبه 27 دی 97
پرسپولیس قائمشهر – پدیده مشهد- ساعت 13:30 – ورزشگاه سیمرغ قائمشهر
مقاومت ساری – کاسپین قزوین- ساعت 13:30 – ورزشگاه آبندان ساری
ملوان ساری  - ماشین سازی تبریز- ساعت 13:30 – ورزشگاه شهدا ساری
تکنیک نور – نود ارومیه- ساعت 13:30 – ورزشگاه شهدا چمستان
جمعه 7 دی 97
خیبر خرم‌آباد- سپاهان درود- ساعت 13:30 – ورزشگاه تختی خرم‌آباد
شهرداری اردبیل – نوین فولاد یزد- ساعت 13:30 – ورزشگاه تختی اردبیل
صبای قم – بعثت کرمانشاه- ساعت 13:30 – ورزشگاه حیدریان قم
سپاهان اصفهان – شهرداری تبریز- ساعت 13:30 – ورزشگاه صفائیه صفائیه
فجر شهید سپاسی – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 13:30 – ورزشگاه دستغیب شیراز
شهباز اهواز – سیمان لامرد- ساعت 13:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد اهواز
نفت امیدیه – گل گهر سیرجان - ساعت 13:30 – ورزشگاه اختصاصی امیدیه
شنبه 8 دی 97
پرسپولیس شیراز – برق شیراز- ساعت 13:30 – ورزشگاه دستغیب شیراز
هفته پانزدهم
جمعه 14 دی 97
آلومینیوم اراک – شهرداری اردبیل- ساعت 13:30 – ورزشگاه امام خمینی اراک
بعثت کرمانشاه – خیبر خرم‌آباد- ساعت 13:30 – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
نوین فولاد یزد – سپاهان اصفهان- ساعت 13:30 – ورزشگاه کارگران یزد
شهرداری تبریز – صبای قم- ساعت 13:30 – ورزشگاه اختصاصی تبریز
کارگر بنه گز – پرسپولیس شیراز- ساعت 13:30 – ورزشگاه شهدا اهرم
سیمان لامرد فارس – فجر شهید سپاسی- ساعت 13:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد شیراز
برق شیراز – نفت امیدیه- ساعت 13:30 – ورزشگاه اختصاصی شیراز
گل گهر سیرجان – شهباز اهواز- ساعت 13:30 – ورزشگاه اختصاصی سیرجان