اعلام برنامه هفته چهارم تا نهم لیگ دسته سوم ‏

ساعت 10:59 سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

کمیته مسابقات برنامه مسابقات هفته چهارم تا نهم مرحله اول لیگ دسته سوم کشور در فصل 98-97 را اعلام کرد.‏

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏
هفته چهارم
شنبه ‏‏۲۱ مهر ۱۳۹۷‏
آریا سنگسر سمنان- آلتون تهران – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه آزادی مهدیشهر
شهرداری فریدونکنار- پاس مشهد– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه آزادی فریدونکنار
میهن مشهد - سرخ پوشان سهند تهران– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه تختی مشهد
پرواز زنجان-داماش تهران– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  ۱۵ خرداد زنجان
برق آرا البرز- آذر کوثر تبریز– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا اعلام ‏میگردد.‏
سرخ پوشان تبریز- آریا مینوخرمدره زنجان– ساعت ۱۵ – ورزشگاه پارک صنعت تبریز
ایران خودرو گرمی اردبیل-شهدای ماکرون ‏میاندرود– ساعت ۱۵– ورزشگاه تختی گرمی
شهرداری نوشهر-دره نوزده نود و هشت– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه هفت تیر چالوس
آرش ری- سفیر نوین آبیک قزوین– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه هویزه تهران
گرین کشاورز نهاوند-کاویان نقده– ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه علیمرادیان نهاوند
فجر شهید کاظمی البرز- ذوب و فلزات ‏همدان– ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شریعتی کرج
سولدوزنقده-استقلال شوش– ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه تختی نقده

یکشنبه  ۲۲ مهر ۱۳۹۷‏
مقاومت نوین تهران- صفر چهار بیرجند– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه میلاد نور تهران
دارایی گز گلستان- شاه جهان اسفراین– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه امام رضا علیه ‏السلام بندر گز
شهید کلهر شهریار- شهرستان قروه کردستان– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید رهنما شهریار
مقاومت البرز-ستاره کاسپین بابل– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شریعتی کرج
منصور ساوه-ابوذر باشت– ساعت ۱۵ – ورزشگاه چمران ساوه
تربیت سقز کردستان-شهاب تهران ‏– ساعت ۱۵ – ورزشگاه کاوه سقز
فولاد بردسیر کرمان- خلیج فارس میناب ‏هرمزگان ‏– ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهدای ‏بردسیر بردسیر
استقلال ماهشهر - شهدا چوار ۶۵ ایلام ‏– ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهدای ‏ماهشهر ماهشهر
بهزیستی لرستان- دالاهو کرمانشاه– ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی۱‏ خرم آباد
شهدای دهنو آران و بیدگل - کوشک بیدک ‏شیراز– ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی آران و ‏بیدگل
بویر احمد یاسوج- شاهین بندر عامری بوشهر– ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی یاسوج
فاروق مرودشت فارس-ذوالفقار کاشان– ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی مرودشت
دالاهو کرند غرب- جنوب باغملک– ساعت ۱۵ – ورزشگاه ریزوندی اسلام آباد
وحدت زاهدان- کیشوند جوان کیش– ساعت ۱۵ – ورزشگاه ‏۱۷ شهریور زاهدان

هفته پنجم
چهارشنبه ‏‏25 مهر 97‏
پاس مشهد- میهن مشهد- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی مشهد
پنجشنبه ‏‏26 مهر 97‏
سرخپوشان سهند تهران- آریا سنگسر ‏سمنان- ساعت 14:30- ورزشگاه   الغدیر تهران
سفیر نوین آبیک قزوین- سرخپوشان تبریز- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدای ‏قشلاق آبیک ‏
شهدا ماکران میاندرود- آرش ری- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود
استقلال شوش- پرسپولیس دزفول- ساعت 15:15- ورزشگاه  تختی شوش
استقلال ملاثانی- فجر شهید کاظمی البرز- ساعت 15- ورزشگاه  شهدای ‏ملاثانی ملاثانی
شهرداری آستارا- ایران خودروگرمی ‏اردبیل- ساعت 15:15- ورزشگاه  شهدای ‏سیبلی آستارا
ذوب و فلزات همدان- شهید کلهر شهریار ‏- ساعت 15- ورزشگاه  جوانان بهار
خورشید قروه کردستان- سولدوز نقده ‏15:1‏‏5‏ پنجم چمران قروه
جمعه 27 مهر 97‏
داماش تهران- شهرداری نوشهر- ساعت 14:30- ورزشگاه  هرندی تهران
صفرچهار بیرجند- شهرداری فریدونکنار ‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  غدیر بیرجند
صنعت مشهد- دارایی گز گلستان- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی مشهد
آلتون تهران- مقاومت البرز- ساعت 14:30- ورزشگاه  راه آهن تهران
شهاب تهران- گرین کشاورز نهاوند- ساعت 14:30- ورزشگاه  کشوری تهران
شاه جهان اسفراین- مقاومت نوین تهران- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی اسفراین
آریا مینو خرمدره زنجان- پرواز زنجان- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهید ‏خرمی خرمدره
شهدا چوار 65 ایلام – بویر احمد یاسوج‏- ساعت 15- ورزشگاه  15هزار ‏نفری ایلام
شاهین بندر عامری بوشهر- سپاهان خورموج‏- ساعت 15- ورزشگاه  شهدای ‏اهرم اهرم
جنوب باغملک- منصور ساوه‏- ساعت 15- ورزشگاه  تختی باغملک
شاهین لردگان – بهزیستی لرستان ‏‏- ساعت 15- ورزشگاه  تختی لردگان
کیشوند جوان کیش – فاروق مرودشت فارس ‏‏- ساعت 15- ورزشگاه  المپیک کیش
شهدای بافق یزد- وحدت زاهدن ‏‏- ساعت 15- ورزشگاه  شهدای سنگ ‏آهن ‏ بافق
استقلال لطیفی لارستان – شهدای دهنو آران و ‏بیدگل‏- ساعت 15- ورزشگاه  تختی لارستان
ذوالفقار کاشان- فولاد بردسیر کرمان‏- ساعت 15- ورزشگاه  رفاه ‏کارگران کاشان
دره نوزده نود و هشت – برق آرا البرز‏- ساعت 15:15- ورزشگاه  الغدیر تهران

هفته ششم
سه شنبه اول آبان 98‏
سولدوز نقده- ذوب و فلزات همدان‏- ساعت 15:15- ورزشگاه  تختی نقده ‏
چهار شنبه ‏‏2 آبان 98‏
مقاومت نوین تهران- صنعت مشهد- ساعت 14:30- ورزشگاه  میلاد نور تهران
شهرداری فریدونکنار- شاه جهان اسفراین- ساعت 14:30- ورزشگاه  آزادی فریدونکنار
میهن مشهد- صفر چهار بیرجند- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی مشهد
ستاره کاسپین بابل- آلتون تهران- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدای ‏سیمرغ سیمرغ
مقاومت البرز- سرخپوشان سهند تهران- ساعت 14:30- ورزشگاه  شریعتی کرج
آرش ری- شهرداری آستارا- ساعت 14:30- ورزشگاه  هویزه تهران
سرخپوشان تبریز- شهدای ماکران میاندود- ساعت 14:30- ورزشگاه  پارک صنعت ‏ تبریز
شهرداری نوشهر- آریا مینو خرمدره زنجان- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا نوشهر
پرواز زنجان- سفیر نوین آبیک قزوین- ساعت 14:30- ورزشگاه  ‏15 خرداد زنجان
آریا سنگسر سمنان- پاس مشهد ‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  آزادی مهدیشهر
تربیت سقز کردستان- استقلال شوش- ساعت 15- ورزشگاه  کاوه سقز
شهید کلهر شهریار- استقلال ملاثانی- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهید رهنما شهریار
پرسپولیس دزفول- خورشید قروه کردستان- ساعت 15- ورزشگاه  شهید ‏مجدیان دزفول
کاویان نقده- شهاب تهران- ساعت 15- ورزشگاه  تختی نقده
پنجشنبه 3 آبان 97‏
آذر کوثر تبریز – دره نوزده نود و هشت ‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  پارک صنعت تبریز
سپاهان خورموج- شهدای چوار 65 ایلام ‏- ساعت 15:15- ورزشگاه  تختی خورموج
برق آرا البرز – داماش تهران ‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شریعتی کرج
فاروق مرودشت فارس - شهدای بافق یزد‏- ساعت 15 - ورزشگاه  تختی مرودشت
فولاد بردسیر کرمان- کیشوند جوان کیش ‏- ساعت 15 - ورزشگاه  شهدای ‏بردسیر بردسیر
فجر رفسنجان – کوشک بیدک شیراز‏- ساعت 15 - ورزشگاه  شهید زینلی سرچشمه
شهدای دهنو آران و بیدگل- خلیج فارس ‏میناب ‏‏- ساعت 15 - ورزشگاه  تختی آران و ‏بیدگل
ابوذر باشت- جنوب باغملک‏- ساعت 15 - ورزشگاه  تختی باشت
استقلال ماهشهر- شاهین لردگان‏- ساعت 15:15 - ورزشگاه  شهدا ماهشهر

معوقه از هفته اول ‏
یکشنبه ‏‏6/8/97‏
کاویان نقده – سولدوز نقده‏‏- ساعت 14:30-  معوقه ‏هفته ‏اول – ورزشگاه تختی نقده

هفته هفتم
دارایی گز گلستان – مقاومت نوین تهران ‏‏‏- ساعت 14 - ورزشگاه  امام رضا علیه ‏السلام بندر گز
سرخپوشان سهند تهران- ستاره کاسپین بابل ‏‏‏‏- ساعت 14 - ورزشگاه  الغدیر تهران
صنعت مشهد – شهرداری فریدونکنار‏‏‏- ساعت 14 - ورزشگاه  تختی مشهد
شاه جهان اسفراین – میهن مشهد‏‏‏- ساعت 14 - ورزشگاه  تختی ‏ اسفراین
صفر چهار بیرجند – آریا سنگسر سمنان ‏‏‏‏- ساعت 14 - ورزشگاه  غدیر ‏ بیرجند
داماش تهران – آذرکوثر تبریز‏‏‏- ساعت 14 - ورزشگاه  هرندی تهران
شهرداری آستارا- سرخپوشان تبریز‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  شهدای سیبلی آستارا
آریا مینو خرمدره زنجان- برق آرا البرز ‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
شهدای ماکران میاندرود – پرواز زنجان‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهدای ماکران میاندرود
سفیر نوین آبیک قزوین- شهرداری نوشهر‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  شهدای قشلاق آبیک
ایران خودرو گرمی اردبیل– آرش ری‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  تختی ‏ گرمی
دوشنبه ‏‏14 آبان 97‏
پاس مشهد- مقاومت البرز‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  تختی مشهد
فجر شهید کاظمی البرز -  شهید کلهر شهریار‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شریعتی کرج ‏
استقلال ملاثانی –سولدوز نقده ‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  شهدای ‏ملاثانی ملاثانی ‏
استقلال شوش –گرین کشاورز نهاوند‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  تختی شوش
ذوب و فلزات همدان- پرسپولیس دزفول ‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  جوانان ‏ بهار ‏
خورشید قروه کردستان- تربیت سقز کردستان ‏‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  چمران قروه
بهزیستی لرستان- استقلال ماهشهر ‏‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  تختی1 ‏خرم ‏آباد ‏
شاهین لردگان –  بویر احمد یاسوج ‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  تختی ‏ لردگان ‏
شاهین بندر عامری – منصور ساوه‏‏‏- ساعت 14:30  - ورزشگاه  شهدای اهرم اهرم
وحدت زاهدان- فاروق مرودشت‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  ‏17 شهریور زهدان
استقلال لطیفی لارستان – فجر رفسنجان ‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  تختی ‏ لارستان ‏
شهدای بافق یزد – فولاد بردسیر کرمان ‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهدای سنگ ‏آهن ‏ بافق ‏
ذوالفقار کاشان – شهدای دهنو آران و بیدگل ‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  رفاه ‏کارگران ‏ کاشان ‏

هفته هشتم
یکشنبه ‏‏20 آبان 97‏
آلتون تهران- سرخپوشان سهند تهران‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  راه آهن ‏جنوب ‏ تهران
پشهرداری فریدونکنار- دارایی گز گلستان ‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  آزادی فریدونکنار
ستاره کاسپین بابل – پاس مشهد‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهدای ‏سیمرغ سیمرغ
میهن مشهد – صنعت مشهد‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  تختی مشهد
مقاومت البرز – صفر چهار بیرجند ‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شریعتی ‏ کرج ‏
آریا سنگسر سمنان –شاه جهان اسفراین ‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  آزادی مهدیشهر ‏
دره نوزده نود و هشت – داماش تهران ‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  الغدیر ‏ تهران ‏
سرخپوشان تبریز- ایران خودرو گرمی اردبیل ‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  پارک ‏صنعت ‏ تبریز
پرواز زنجان – شهرداری آستارا‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  ‏15خرداد زنجان ‏
شهرداری نوشهر – شهدای ماکران میاندرود‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهدا ‏ نوشهر
سولدوز نقده – فجر شهید کاظمی البرز‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی نقده
پرسپولیس دزفول – استقلال ملاثانی‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  مجدیان ‏ دزفول ‏
گرین کشاورز نهاوند- خورشید قروه کردستان‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  علمرادیان ‏ نهاوند
تربیت سقز کردستان – ذوب و فلزات همدان‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  کاوه سقز ‏
ابوذر باشت-  شاهین بندر عامری بوشهر ‏ -ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی ‏ باشت
دوشنبه 21 آبان 97‏
آذرکوثر تبریز- آریا مینو خرمدره زنجان ‏‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  پارک ‏صنعت تبریز ‏
کاویان نقده – استقلال شوش‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی نقده
بویر احمد یاسوج- بهزیستی لرستان‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی یاسوج
سپاهان خورموج – شاهین لردگان‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی ‏ خورموج
منصور ساوه – شهدای چوار 65 ایلام ‏‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  چمران ساوه
شهدای کوشک بیدک شیراز – استقلال لطیفی ‏لارستان ‏‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  دستغیب شیراز ‏
فولاد بردسیر کرمان – وحدت زاهدان‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهدای برد ‏سیر بردسیر ‏
فجر رفسنجان – خلیج فارس میناب هرمزگان‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهید ‏زینلی سرچشمه ‏
دوشنبشهدای دهنو آران و بیدگل– کیشوند جوان ‏کیش ‏‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  تختی ‏ آران و ‏بیدگل
برق آرا البرز – سفیر نوین آبیک قزوین ‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شریعتی کرج

هفته نهم
شنبه 26 آبان 97‏
مقاومت نوین تهران – شهرداری فریدونکنار‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  میلاد نور تهران
پاس مشهد – آلتون تهران‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  تختی مشهد
دارایی گز گلستان – میهن مشهد‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  امام رضا(علیه ‏السلام)‏ بندر گز
صفر چهار بیرجند –ستاره کاسپین بابل‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  غدیر ‏ بیرجند
خورشید قروه کردستان-کاویان نقده‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  چمران قروه
شاه جهان اسفراین – مقاومت نوین البرز ‏‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  تختی اسفراین
آرش ری – سرخپوشان تبریز ‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  هویزه تهران
آریا مینو خرمدره زنجان-دره نوزده نود و ‏هشت‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
ایران خودرو گرمی اردبیل- پرواز زنجان‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی ‏ گرمی
سفیر نوین آبیک قزوین- آذرکوثر تبریز‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهدای قشلاق آبیک
شهرداری آستارا- شهرداری نوشهر‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدای سیبلی آستارا
شهدای ماکران میاندرود- برق آرا البرز‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدای ماکران میاندرود
شهید کلهر شهریار- سولدوز نقده‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهید رهنما شهریار
استقلال شوش-شهاب تهران‏‏‏‏‏- ساعت 1430- ورزشگاه  تختی شوش
فجر شهید کاظمی البرز -  پرسپولیس دزفول‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شریعتی کرج ‏
استقلال ملاثانی-تربیت سقز کردستان‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا ملاثانی ‏
ذوب و فلزات همدان-گرین کشاورز نهاوند‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  جوانان ‏ بهار ‏
یکشنبه ‏‏27 آبان 97‏
صنعت مشهد- آریا سنگسر سمنان‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  تختی مشهد
فاروق مرودشت-فولاد بردسیر کرمان‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  مرودشت
خلیج فارس میناب-شهدای کوشک بیدک شیراز‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهید ‏امینی میناب
ذوالفقار کاشان-فجر رفسنجان‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  رفاه ‏کارگران کاشان
شهدای بافق یزد-شهدای دهنو آران و بیدگل‏‏‏‏‏- ساعت 14- ورزشگاه  شهدای سنگ ‏آهن بافق
استقلال ماهشهر-بویر احمد یاسوج‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا ماهشهر
شاهین بندر عامری بوشهر-جنوب باغملک‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  شهدا اهرم
بهزیستی لرستان-سپاهان خورموج‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  تختی1 ‏ خرم آباد ‏
شهدای چوار 65 ایلام-ابوذر باشت‏‏‏‏‏- ساعت 14:30- ورزشگاه  ‏15 هزار ‏نفری ایلام