برنامه هفته سوم، چهارم و پنجم لیگ دسته اول امید اعلام شد

ساعت 11:21 چهار شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

برنامه هفته سوم، چهارم و پنجم لیگ دسته اول امید باشگاه های کشور در فصل 98-97 اعلام شد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات سه هفته از لیگ دسته اول امید به شرح زیر است:‏
معوقه از هفته سوم:‏
جمعه 13 مهر 97‏
پدیده مشهد- نود ارومیه– ساعت 12:30 - ورزشگاه  تختی مشهد ‏
هفته چهارم

سه شنبه 13 مهر 97‏
آلومینیوم اراک- نوین فولاد یزد ‏– ساعت 15- ورزشگاه خمینی ‏ اراک ‏
صبای قم- سپاهان درود– ساعت 15- ورزشگاه  حیدریان قم ‏
شهرداری اردبیل- شهرداری تبریز– ساعت 15- ورزشگاه  تختی اردبیل
پرسپولیس شیراز- گل گهر سیرجان‏– ساعت 15- ورزشگاه دستغیب شیراز
کارگر بنه گز- برق شیراز‏– ساعت 15:30- ورزشگاه شهدا اهرم ‏ اهرم
شهباز اهواز- شاهین شهرداری بوشهر‏– ساعت 15:45- ورزشگاه تختی اهواز
نفت امیدیه- سیمان لامرد‏– ساعت 15:45- ورزشگاه اختصاصی امیدیه
چهارشنبه 18 مهر 97‏
سپاهان اصفهان- بعثت کرمانشاه– ساعت 15- ورزشگاه   صفائیه صفائیه ‏
پنجشنبه 19 مهر 97‏
تکنیک نور- پدیده مشهد – ساعت 15- ورزشگاه آزاد ایزدشهر نور ‏
ملوان ساری- مقاومت ساری– ساعت 15- ورزشگاه   شهدا ‏ ساری
پرسپولیس قائمشهر- کاسپین قزوین ‏– ساعت 15- ورزشگاه   سیمرغ قائمشهر
جمعه 13 مهر 97‏
ماشین سازی تبریز- نود ارومیه ‏– ساعت 15- ورزشگاه   شیخ محمد خیابابنی تبریز

هفته پنجم
سه شنبه 24 مهر 97‏
برق شیراز- پرسپولیس شیراز ‏‏– ساعت 15- ورزشگاه   دستغیب شیراز
سیمان لامرد- شهباز اهواز‏– ساعت 15- ورزشگاه   انقلاب لامرد
گل گهر سیرجان- نفت امیدیه‏– ساعت 15- ورزشگاه   اختصاصی سیرجان
سپاهان درود- خیبر خرم آباد‏– ساعت 15- ورزشگاه   تختی درود
نوین فولاد یزد- شهرداری اردبیل‏– ساعت 15- ورزشگاه   کارگران یزد
شهرداری تبریز- سپاهان اصفهان‏– ساعت 15- ورزشگاه   پارک صنعت تبریز
شاهین شهرداری بوشهر- فجرشهید ‏سپاسی‏– ساعت 15:45- ورزشگاه   بهشتی بوشهر


چهارشنبه 25 مهر 97‏
بعثت کرمانشاه- صبای قم‏– ساعت 15- ورزشگاه    انقلاب کرمانشاه
پنج شنبه 26 مهر 97‏
پدیده مشهد- ماشین سازی تبریز‏– ساعت 15- ورزشگاه   تختی مشهد
مقاومت ساری- تکنیک نور‏– ساعت 15- ورزشگاه   آبنداسر ساری
نود ارومیه- پرسپولیس قائمشهر‏– ساعت 15- ورزشگاه   خانه جوان ارومیه
کاسپین قزوین- ملوان ساری ‏– ساعت 15- ورزشگاه   سردار آزدگان قزوین