برگزاری مراسم نوحه‌خوانی و سینه‌زنی ایام محرم در ورزشگاه آزادی

ساعت 22:15 چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری مراسم نوحه‌خوانی و سینه‌زنی ایام محرم در ورزشگاه آزادی