نحوه صعود تیم‌های صعود کننده و سقوط کننده به لیگ دسته دوم

ساعت 01:01 چهار شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

کمیته مسابقات سازمان لیگ شرایط تیم‌های صعود کننده و سقوط کننده به دسته دوم را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ شرایط تیم‌های صعود کننده و سقوط کننده به لیگ دسته دوم را به شرح زیر بیان کرد:

ب1- تیم‌های اول و دوم گروه‌های الف و ب رقابت‌های لیگ دسته دوم بزرگسالان فصل 92-93 (جمعا 4 تیم) به مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان در فصل آتی (94-93) صعود خواهند نمود.

2- تیم‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم گروه‌های الف و ب رقابت‌های لیگ بزرگسالان در فصل 92- 93 مجموعا 6 تیم مستقیما به مرحله دوم رقابت‌های لیگ دسته سوم بزرگسالان در فصل 93- 94 سقوط خواهند نمود.

3- تیم‌های یازدهم تیم‌های الف و ب رقابت‌های لیگ دسته دوم بزرگسالان دست 92- 93 در یک دیدار رفت و برگشت (پلی‌آف) به مصاف یکدیگر خواهند رفت که در پایان 2 دیدار تیم برنده در رقابت‌های لیگ دسته دوم بزرگسالان فصل 93- 94 و تیم بازنده در مرحله دوم رقابت‌های لیگ دسته سوم بزرگسالان فصل 93- 94 شرکت خواهند نمود.

تعیین ترتیب میهمان و میزبان با قید قرعه مشخص خواهد گردید.

رقابت‌های لیگ دسته دوم در فصل 94-93 با حضور 28 تیم در دو گروه 14 تیمی برگزار می‌شود.

4- تیم‌های اول و دوم گروه‌های الف و ب از مرحله دوم رقابت‌های لیگ دسته سوم بزرگسالان فصل 93- 92 (جمعا 4 تیم) مستقیما به مسابقات لیگ دسته دوم بزرگسالان در فصل آتی (94-93) صعود خواهند کرد.

5- برای تعیین پنجمین تیم صعود کننده به لیگ دسته دوم، تیم‌های سوم گروه‌های الف و ب از مرحله دوم رقابت‌های لیگ دسته سوم بزرگسالان در فصل 93- 92 در یک دیدار رفت و برگشت (پلی‌آف) به مصاف یکدیگر خواهند رفت که در پایان مجموع این دو دیدار تیم برنده به رقابت‌های لیگ دسته دوم بزرگسالان در فصل آتی (93-94) صعود خواهند نمود و تیم بازنده در مرحله دوم رقابت‌های لیگ دسته سوم بزرگسالان در فصل 94-93 شرکت خواهند نمود.

تعیین ترتیب تیم میهمان و میزبان با قید قرعه مشخص خواهد گردید.

مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم در فصل (94- 93) با حضور 24 تیم در 2 گروه 12 تیمی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/