تاج: باید کارخانه بازیکن سازی درست کنیم

ساعت 01:01 چهار شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

نشست مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران و فابریس هرولت مدیر توسعه بین الملل باشگاه اوسر فرانسه امروز در سازمان لیگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، تاج در این نشست گفت: تجارت بازیکن بخشی از حقوق فوتبال است.لیگ ما در مسیری است که باید خودکفا بوده و دستش در جیب خودش باشد و در این مسیر کارهای مثبتی انجام شده است. 
تاج ادامه داد: ما دوست داریم ارتباط ما با شما فراتر از یک مسابقه باشد.همچنین لیگ و باشگاه های دو کشور باید با یکدیگر در ارتباط  و تعامل باشند تا کارخانه بازیکن سازی درست کنیم.
هرولت نیز در این نشست گفت: ماموریت من به عنوان مدیر توسعه بین الملل باشگاه اوسر فرانسه، توسعه باشگاه  خود در دنیا است.به عنوان مثال ما یک بازیکن جوان تیم خود را شش میلیون یورو به یکی از تیمهای لیگ فرانسه فروختیم.به نظر من بهترین راه برای ارتباط ما با شما این است که ما تکنولوژی آکادمی خود را به باشگاه های شما انتقال بدهیم.
وی افزود:برای اولین قدم بهتراست از افراد متخصص و فنی شما آغاز کنیم.یعنی اول از مربیان برای انتقال تکنولوژی استفاده کنیم.
لازم به ذکر است در پایان نشست مقرر شد توافق نامه ای در این خصوص تنظیم شود و ادامه مذاکرات از طریق کسرایی،رئیس روابط بین الملل سازمان لیگ انجام شود.