صادقيان و سالاري‌پور بهترين‌هاي فني و اخلاق

ساعت 01:01 جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲

تيم‌هاي پرسپوليس و مس کرمان در ورزشگاه شهيد باهنر کرمان به مصاف هم رفتند که اين ديدار پرجنجال با شش گل به سود شاگردان دايي خاتمه يافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، در پايان اين ديدار پيام صادقيان به عنوان بهترين بازيکن زمين انتخاب شد و جايزه بازيکن اخلاق نيز به فرهاد سالاري‌پور از مس رسيد.
چند تن از بازيکنان پرسپوليس هم بعد از اتمام بازي پيراهنشان را درآوردند و به سمت هواداران پرتاب کردند.