محمدرضا ساکت مشاور عالی سازمان لیگ فوتبال ایران شد

ساعت 01:01 یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران با صدور حکمی محمد رضا ساکت را به عنوان مشاور عالی این سازمان منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، در این حکم آمده است با توجه به شایستگی ها و تجربیات ارزشمند جنابعالی در طول سال های گذشته به عنوان عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال، به عنوان مشاور عالی این سازمان منصوب می شوید.امید است با همکاری یکدیگر و مدیران باشگاه ها و مسئولان سازمان لیگ بتوانیم گام های موثرتری برای بهبود برنامه های آتی سازمان لیگ فوتبال ایران برداریم.