خطيبي: چوب اشتباهات خط‌ دفاعي را مي‌خوريم

ساعت 01:01 شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲

رسول خطيبي پس از شکست دو بر يک گسترش فولاد مقابل نفت اظهار داشت: ما چوب اشتباهات خط دفاعي خود را مي‌خوريم بازيکنان ما در خط دفاعي به درد ليگ يک و دو مي‌خورند. حتما تغييراتي در نيم فصل خواهيم داشت.
به گزارش فارس، وي ادامه داد: اگر آنها تيمي پيدا کردند که مي‌روند وگرنه براي خودشان تمرين خواهند کرد. خط دفاعي ما اشتباهات زيادي انجام داده آنها مي‌خواهند مهاجمان حريف را آقاي گل کنند. در ديدار با صبا هم من به آنها گفتم که بازيکن حريف را بگيرند اما در پايان عنايتي توانست گل بزند.