فراخوان عمومی شناسایی مجری تبلیغات محیطی فصل ورزشی 1404-1403

ساعت 08:44 چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

سازمان لیگ فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، انجام پروژه تبلیغات محیطی مسابقات فوتبال لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام در سطح ورزشگاه های کشور را به یک شرکت/ کانون تبلیغات واجد شرایط و صلاحیت، دارای مجوزهای لازم که سابقه فعالیت موثر جهت اجرای این پروژه را دارد، واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، متن فراخوان به شرح زیر است:

 

 

 

فراخوان عمومی شناسایی مجری تبلیغات محیطی فصل ورزشی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

سازمان لیگ فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، انجام پروژه تبلیغات محیطی مسابقات فوتبال لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام در سطح ورزشگاه های کشور را به یک شرکت/ کانون تبلیغات واجد شرایط و صلاحیت، دارای مجوزهای لازم که سابقه فعالیت موثر جهت اجرای این پروژه را دارد، واگذار نماید.

الف: شرایط متقاضی:

۱- دارا بودن موضوع فعالیت مرتبط با پروژه طبق اساسنامه شرکت،

۲- دارا بودن مجوز از مراجع ذیصلاح،

۳- دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در انجام پروژ­ه­های تبلیغاتی به ویژه در حوزه ورزش،

۴- دارا بودن کارکنان مجرب در بخش های مدیریتی، روابط عمومی،‌ بازاریابی و بازرگانی، طراحی و اجرا.

۵- دارا بودن توان مالی کافی(گواهی بانک)،

۶- توانایی ارائه ضمانت بانکی شرکت در مزایده ( به میزان 160 میلیارد ریال) و حسن انجام تعهدات(10درصد مبلغ پیشنهادی)،

۷- ارائه رضایت نامه و تشویق نامه از کارفرمایان قبلی،

۸- ارائه سابقه کاری مرتبط با موضوع به صورت مستند،

۹- عدم بدهی به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همچنین عدم پرونده مفتوح در دستگاه قضایی در رابطه با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال.

ب: محل اجرای کار:

ورزشگاه هایی که مسابقات فوتبال (لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام) در آنها برگزار می شود.

ج) شرح مختصر کار:

عبارت است از تمامی فعالیت های مربوط به بهره برداری از فرصت ها و بازاریابی و اجرای تبلیغات محیطی در فضاهای اختصاص یافته در ورزشگاه های سراسر کشور.

د) روش پرداخت مبلغ پیشنهادی قرارداد:

منتخب مزایده مکلف است ظرف مدت هفت روز پس از اعلام برنده، یک هزار و دویست میلیارد ریال از مبلغ کل قرارداد را به حساب سازمان واریز و مابقی مبلغ قرارداد را در قالب چک های ثبت شده در سامانه صیادی با اقساط برابر ماهیانه، از شهریور ۱۴۰۲ تا فرودین ۱۴۰۳ تحویل خزانه داری سازمان لیگ نماید.

ه) زمان دریافت اسناد مزایده:

از تاریخ1403/02/26 لغایت 1403/02/30

 

و) محل دریافت اسناد مزایده:

واحد اداری سازمان لیگ فوتبال ایران، واقع در آدرس: تهران- خیابان شیخ بهایی، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۲۶، ساختمان سازمان لیگ فوتبال ایران، طبقه سوم.

ز) خرید اسناد مزایده:

پیشنهاد دهنده می بایست مبلغ  35.000.000ريال به جهت خرید اسناد و مدارک شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب شماره ۱۰۰۰۱۳۸۰۴۹۵۸۹ نزد پست ‌بانک به نام سازمان لیگ فوتبال ایران واریز و اصل فیش مربوطه را در زمان تحویل اسناد و مدارک تحویل دهد و رسید دریافت نماید.

ح)زمان و محل تسلیم پیشنهادها:

واجدین شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه 1403/03/06 ، مدارک درخواست شده را به نشانی: تهران- ضلع غربی- میدان شیخ بهایی ، طبقه همکف واحد حراست سازمان لیگ فوتبال ایران تحویل نمایند.

ط)زمان بازگشایی پاکت‌ها:

پاکت‌های واصله در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1403/03/06 در محل دفتر ریاست سازمان لیگ فوتبال بازگشایی خواهند شد.

بدیهی است انتشار این آگهی صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضیان صورت گرفته و ارسال اسناد و مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان در مقابل این سازمان ایجاد نمی کند.