نصیرزاده: از اقدامات سازمان لیگ تشکر می کنم

ساعت 20:28 دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲

مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز گفت: تصمیم سازمان لیگ مبنی بر لغو مسابقه کاملا مسئولانه بوده است.

Kهوشنگ نصیرزاده در گفت و گو با سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران درخصوص حمله به اتوبوس تیم امید تراکتور تبریز در کرمانشاه اظهار داشت: ابتدا باید از اقدامات فوری سازمان لیگ در جریان اتفاقات پیرامون ورزشگاه کرمانشاه تشکر کنم و این تشکر را به صورت نامه ای رسمی به سازمان لیگ هم اعلام خواهم کرد. امروز اتوبوس تیم امید تراکتور قبل از ورود به ورزشگاه مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت که باعث دخالت عوامل انتظامی و اورژانس شد و سازمان لیگ هم با درایت خود موضوع را فورا حل وفصل کرد تا در واقع آثار تبعات منفی بیشتری به جا نگذارد.
وی افزود: اگرچه همه اقدامات جهت برگزاری مسابقه امید های بعثت کرمانشاه و تراکتور توسط برگزار کننده مسابقه در داخل زمین فراهم شده بود با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده درخارج از ورزشگاه و قبل از ورود تیم به ورزشگاه باعث مشکلاتی برای تیم امید تراکتور شده بود بنابراین انجام مسابقه در زمین به صلاح نبود و تصمیم سازمان لیگ مبنی بر لغو مسابقه کاملا مسئولانه بوده است.