میلاد با سعادت امام حسین(ع) وحضرت ابوالفضل (ع) مبارک

ساعت 08:49 سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

روز های سوم و چهارم شعبان سالروز میلاد با سعادت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) مبارک، روزهایی که به نام روزهای پاسدار و جانباز در تقویم کشورمان ثبت شده است.