اعلام برنامه مسابقات هفته های دوم تا پنجم ليگ دسته اول فوتبال بانوان

ساعت 12:35 سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

برنامه مسابقات هفته های دوم تا پنجم ليگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دوم:

پنجشنبه 16 آذر

شهرداری سیرجان (ب)-وارش نوشهر- ساعت13- ورزشگاه       امام علی(ع)   سیرجان

ئاکو کرمانشاه _ هیراد گستر کاسپین- ساعت13- ورزشگاه وحدت کرمانشاه

تام اصفهان- ستارگان سلیمی بوشهر- ساعت12- ورزشگاه رجب زاده      اصفهان

پاس همدان-پرسپولیس شیراز- ساعت13- ورزشگاه قدس     همدان

 

هفته سوم

پنجشنبه 23 آذر

هیراد گستر کاسپین -تام اصفهان- ساعت13- ورزشگاه  سردار جنگل      رشت

شاهو کامیاران _ ئاکوکرمانشاه- ساعت13- ورزشگاه آزادی  کامیاران

ستارگان سلیمی بوشهر _  شهرداری سیرجان(ب)  - ساعت13- ورزشگاه      شهدا اهرم تنگستان

وارش  نوشهر- پاس همدان- ساعت13- ورزشگاه شهدا نوشهر     نوشهر

 

هفته چهارم

پنجشنبه 30 آذر

شهرداری سیرجان (ب)- هیراد گستر کاسپین- ساعت13- ورزشگاه     امام علی (ع)  سیرجان

پرسپولیس شیراز _ وارش نوشهر  - ساعت13- ورزشگاه بعثت   شیراز

تام اصفهان_  شاهو کامیاران- ساعت12- ورزشگاه رجب زاده    اصفهان

پاس همدان -ستارگان سلیمی بوشهر- ساعت13- ورزشگاه قدس    همدان

 

هفته پنجم

پنجشنبه 7 دی

ئاکوکرمانشاه -تام اصفهان- ساعت13- ورزشگاه وحدت کرمانشاه

شاهو کامیاران _ شهرداری سیرجان (ب) - ساعت13- ورزشگاه  آزادی      کامیاران

ستارگان سلیمی بوشهر- پرسپولیس شیراز - ساعت13- ورزشگاه  شهدا اهرم تنگستان

هیراد گستر کاسپین-پاس همدان- ساعت13- ورزشگاه سردار جنگل      رشت