اعلام برنامه مسابقات هفته های ششم تا دهم ليگ قهرمانی18سال

ساعت 11:21 دو شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

برنامه مسابقات هفته های ششم تا دهم ليگ قهرمانی18سال باشگاه های کشور در گروه های اول و دوم فصل 1403-1402 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

گروه اول

هفته هشتم

جمعه 10 آذر

تراکتور تبریز- دبیری تبریز- ساعت 14- ورزشگاه سردرود تبریز

ذوب آهن اصفهان -سپاهان اصفهان- ساعت 14- ورزشگاه شفق    اصفهان

بامداد اراک -پیام انتظار بجنورد  - ساعت 14- ورزشگاه آذراب   اراک

 

هفته نهم

پنجشنبه 16 آذر

شاهین آمل -ذوب آهن اصفهان- ساعت 14- ورزشگاه چمران آمل

پیام انتظار بجنورد- تراکتور تبریز- ساعت 14- ورزشگاه تختی    بجنورد

سپاهان اصفهان -بامداد اراک- ساعت 14- ورزشگاه قدس    اصفهان

هفته دهم

چهارشنبه 22 آذر

دبیری تبریز -پیام انتظار بجنورد- ساعت 14- ورزشگاه مرزداران تبریز

بامداد اراک -شاهین آمل- ساعت 14- ورزشگاه آذراب  اراک

تراکتور تبریز- سپاهان اصفهان- ساعت 14- ورزشگاه سردرود    تبریز

گروه دوم

هفته ششم

پنجشنبه 9 آذر

فولاد هرمزگان- مس کرمان - ساعت 14- ورزشگاه خلیج فارس    بندرعباس

پیشگامان شیراز -پادمایدک ایرانیان- ساعت 16- ورزشگاه دستغیب شیراز

شاهین بهمئی- نوین فولاد یزد- ساعت 14- ورزشگاه رجایی  بهمئی

 

هفته هفتم

پنجشنبه 16 آذر

مس کرمان -پیشگامان شیراز - ساعت 14- ورزشگاه شهدا   کرمان

جمعه 17 آذر

شاهین بهمئی- فولاد هرمزگان- ساعت 14- ورزشگاه رجایی بهمئی

نوین فولاد یزد- پادمایدک ایرانیان- ساعت 14- ورزشگاه صدوقی  یزد

 

هفته هشتم

جمعه 24 آذر

فولاد هرمزگان- نوین فولاد یزد- ساعت 14- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پادمایدک ایرانیان -مس کرمان- ساعت 14- ورزشگاه سیمان اصفهان

پیشگامان شیراز - شاهین بهمئی- ساعت 13- ورزشگاه دستغیب    شیراز